Zsidók célja, melyet a politikában más nemzetekkel űznek;

Zsidók célja, melyet a politikában más nemzetekkel űznek
A fölhívás megismétlése 1947-ből


Zsidók célja, melyet a politikában más nemzetekkel űznek;
Megjelent a Star c. lengyel lapban; elhangzott 1919 március 20-án egy lembergi zsidó gyűlésen.
A szónok:

Testvéreim!
Az izraeliták a 19. század óta küzdenek a világhatalomért, melyet maga az Isten ígért meg Ábrahámnak. Eddig a kereszt hatalmaskodott a zsidók felett, ez utóbbiak a világ minden részében szétszóródva hosszú idő óta a legkegyetlenebb üldözések tárgyai voltak, de most remélhetünk. Az a tény, hogy azoké az ország és tulajdonukat képezi. Izrael napról napra hatalmasabb lesz, nekünk zsidóknak sikerült kezünkbe keríteni a világbörze leghatalmasabb központjait. Ha a zsidók mindenütt a nagytőke fölött rendelkeznek, az összes államok el vannak adósodva, akik arra kényszerülnek, hogy bányáikat, vonataikat, gyáraikat lekössék a zsidóknak. Most már csak az van hátra, hogy a földbirtokok is teljesen zsidó kézre kerüljenek, főleg a latifundiumok. A nagybirtokok is teljesen zsidó kézbe mentek át, úgy, hogy azokon a dolgozó munkások temérdek jövedelmet hajtanak a zsidóknak. Ma már mi vagyunk a leghatalmasabbak. Igaz ugyan, hogy sok zsidó megkeresztelkedett, de ez is csak arra jó, hogy még jobban növeljék a hatalmukat, mert az soha nem szűnik meg zsidóknak lenni. El fog jönni azaz idő is, mikor a keresztények szívesen lennének zsidókká, de akkor a nép utálattal fogja őket visszalökni magától. A legádázabb harcot első sorban a katolikus klérussal fogja vívni. Fel fogjuk használni a gúnyt, gyalázkodást, botrányt, történettel fogjuk beszennyezni s ily módon tesszük ki a világ nevetésének. Azután hatalmunkba kerítjük az iskolákat. A kereszténység eddigi irányítását el kell törölni, az egyház el fogja veszíteni befolyását. Szegénnyé tesszük és annak vagyona is a zsidóké lesz.

Zsidók - Izrael népei
Hatalmas szövetségesünkké váltak a forradalmi idők. Ha most mindnyájan össze tartunk és nem tartjuk magunkat magyar zsidóknak, hanem fajunk szívósságával védjük azokat a bástyákat, amelyeket most hiába próbál ostromolni bárki is, megépítjük Júdeát. Arra törekedjetek, hogy a közhivatalokat is sorainkból töltsük be. Ne magyarosítsátok többé neveiteket, átok a kikeresztelkedőkre. Jehova velünk van. Ezredéves vándorlásunknak vége lesz. Új hazát nyerünk a Duna-Tisza közén. Látogassátok a szent egyleteket, ez mindenkinek, minden igaz hitű zsidónak megfelelő helyet biztosít az új államban. Szamuelly megvéd, ne féljetek, pogrom itt sohasem lesz. Agitáljatok az új hazáért, "THEESRE" , hazánk csillaga nekünk világít.

A fentieket a Budavári Palota Holocaust Magyarországon c. kiállításán lehetett olvasni.


A fönti fölhívás 1947-ben megismétlődött:

Zsidók -Izrael népe!
Hatalmas szövetségünkké váltak a forradalmi idők. Ha mindnyájan összefogunk, és nem tartjuk magunkat magyaroknak, hanem fajunk szívósságával védjük azokat a bástyákat, amelyeket most hiába próbál ostromolni bárki, megépíthetjük Judeát.

Arra törekedjetek, hogy a közhivatalokat és a kulcspozíciókat kizárólag a mi sorainkból töltsék be. Ne magyarosítsátok többé a neveteket. Átok a a kikeresztelkedőkre! Jehova velünk van. Ezredéves vándorlásunknak vége van. Új hazát nyertünk a Duna-Tisza közén. Jelszavunk, minden zsidónak megfelelő helyet az új hazában.

Taki József
a Fáklya c. politikai hetilap vezetője
1947 május 11.