A HÁBORÚHOZ VEZETŐ ÚT

Az alábbi szöveg az időközben a webről levett http://members.yodenarium.com/jagdpanzer oldalon volt olvasható angol nyelven. A képek nem az eredeti cikk képei.

Júdea hadat üzen Németországnak
Júdea hadat üzen Németországnak

Történelemtanításunk azt próbálja elhitetni velünk, hogy a német nép veleszületett irracionális gyűlölettel viseltetett a zsidók iránt és csak arra várt, hogy valaki, mint Hitler, jelenjen meg, és lehetővé tegye számára, hogy kifejezhesse gyűlöletét. Semmi sem áll ennél távolabb az igazságtól. Sok évig, amíg Németország császárság volt, a zsidók nagyon jól beilleszkedtek a német társadalomba, sokan jómódúak voltak és közreműködtek az állam életében. Emiatt sok olyan zsidó, akiket más európai országokban üldöztek, mint Oroszországban és Lengyelországban, Németországban kerestek menedéket, ott békét és biztonságot keresve.

Majdnem hetven évig mesélték nekünk, hogy a németeket hirtelen egyfajta őrület kapta el, és elkezdték gyűlölni és legyilkolni a zsidókat. Milliószor elmondták nekünk, hogy milyen ROSSZAK voltak a németek, ezen az oldalon egy gyors és nem teljes áttekintést adunk arról, hogy hogyan építették föl az második világháborút jóval Hitler megválasztása előtt!

********************

1897: Az első cionista világkongresszust tartották meg Svájcban, Bázelben, THEODOR HERZL vezetésével. Cionizmus a zsidóság politikai fegyvere és azért állt elő, hogy beteljesítse a zsidó politikai célokat, melyek része a zsidó haza megteremtése. Állítólag ezeknek az üléseknek a jegyzőkönyve fönnmaradt, és ezek a "protokollok" azóta is viták forrásai.

1905: "Cion bölcseinek protokollja" első példányai megjelennek Oroszországban, egy évvel később Londonban. Sokan azt állítják, hogy a protokollok a cionista világuralom megszerzésének tervei. A zsidók erőteljesen tagadják ezt és azt állítják, hogy a protokollok hamisítványok. De az emberek inkább hitük szerint cselekednek, mint a tények alapján. A világon emberek milliói azt hiszik, hogy a protokollokat zsidók írták, maga Adolf Hitler, és pártjának sok tagja olvasta a protokollokat, önnek is el kéne olvasni őket, és sajátmagának ítélnie róluk!

1914: Európában kitör az első világháború. Tudja miért? Mert Németország Európa egyik legerősebb ipari államává nőtt föl és Nagybritannia, Franciaország & Oroszország úgy vélte, hogy ez az erős ország fenyegeti őket. EZÉRT!

1916 : Nagybritannia & Franciaország vesztőfélben állnak. Német cionista csoportok fölkeresik a brit hadi irodát azt ajánlva, hogy az Egyesült Államok lépjen be a háborúba, HA a brit kormány megígéri a zsidóknak Palesztinát mint zsidó hazát. A britek beleegyeznek. Lord Balfour átadja a 'BALFOUR NYILATKOZATOT' Lord Rothschildnak. Az US cionistái (akiknek ő sok pénzzel tartozott) ezután megzsarolták Wilson elnököt, hogy vonja be az USA-t az első világháborúba.

1917: Oroszországban megkezdődik a bolsevik forradalom. A bolsevikokat zsidók vezetik, akik gyűlölik a cári kormányt. Az amerikai zsidó bankárok, Jakob Schiff és KUEHN-LOEB több mint 20 millió dollárral támogatják a bolsikat. Bolsevik forradalmárok lemészárolják az oroszországi cári családot.

1918: Németországot legyőzték, nem katonailag a fronton, de otthon, felbuzdulva Oroszországi sikereiken, a bolsevikok erőteljesen izgatnak, sztrájkokat és felkeléseket provokálnak ki a kikötői és gyári munkások köreiben, és így tönkreteszik a hadi szállítási vonalakat a frontok irányában. A bolsevikok most Németországot, Franciaországot, Nagybritanniát és Spanyolországot akarják. A Németországi zsidó bolsevik vezetők, Karl Liebknecht és Rosa Luxemburg forradalmi hatalomátvétellel próbálkoznak Berlinben, de elfogják és később kivégzik őket. A német császár lemond attól tartva, hogy ugyanolyan sorsra jut, mint az oroszországi cári családhoz tartozó rokonai. "Cion bölcseinek protokollja" a monarchiák eltűnését követeli, ami most gyorsan megvalósul... kivéve, ha azt hiszi, hogy ezek csalások, de ez esetben is beteljesednek. Lengyelország német területeket foglal el.

1919 : Aláírják Párizsban a VERSAILLESI szerződéseket. Noha a cionisták nem küzdtek a háborúban, 117 cionista érkezik Párizsba Bernard Baruch úr vezetése alatt, magukkal hozzák a Balfour nyilatkozatot, és az követelik a britektől, hogy tartsák meg ígéretüket és adják nekik Palesztinát. Ha az ön országában egy etnikai csoport kiárusította volna az országot az ellenségnek és ezzel azt okozná, hogy ön veszítse el a háborút, ön ezt a kiárusítást GYŰLÖLETNEK ÉS HAZAÁRULÁSNAK minősítené? Ezt tették a németek, de SEMMIT sem tettek a zsidók ellen, akik elárulták őket. Lengyelország megnyitja Európa első KONCENTRÁCIÓS TÁBORAIT, melyekbe németek és ukránok ezreit zárják, és Oroszországban a bolsevikok kinyitják a GULÁGOT, ahova válogatás nélkül zárják be az embereket.

1920: Az USA-ban nagy zsidó bankok ruháznak be a német iparba és nagy kölcsönöket adnak Németországnak a világháború utáni újjáépítésre, ne, mert szeretik a németeket, hanem mert tudják, hogy egy egészséges ipar egészséges nyereséget hoz és nagy kölcsönök nagy kamatfizetést hoznak. Lengyelország még több német területet annektál és németek ezreit űzi ki otthonukból és országukból.

1923: Németország nem tudja a 270 MILLIÁRD REICHSMARK háborús jóvátétel fizetésére a szövetségeseknek, nem tudják többé megengedni maguknak, hogy saját szenüket visszavásárolják a szövetségesektől, hogy gyáraikat üzemeltessék és kályháikat fűtsék, a németek 'passzív ellenállásba' kezdenek, a franciák és belgák csapatokat küldenek az országba.

1924 Bosszúból a nemfizetés miatt a nemzetközi zsidó bankárok a német pénzt (Reichsmark), amely a nemzetközi átváltási sorban van, leértékelik. A reichsmark hónapokon belül elértéktelenedik. Németek milliói, mivel nem tudják családjukat ellátni és lakbérüket kifizetni, arra kényszerülnek, hogy mindenüket eladják. A megváltozott átváltási viszony azt jelenti, hogy 1$ sok TRILLIÓ reichsmárkával egyenértékű. Néhány dollárért zsidó-amerikai befektetők fölvásárolnak német üzleteket, gyárakat, házakat, földet, műkincseket, ékszert. Az év végén a német kormánynak sikerül egy új pénz kihozatala, és az őrület megáll. Németek milliói vesztették el minden tulajdonukat, ezrek haltak éhen. A zsidó beruházók hihetetlenül meggazdagodtak. A németek még most sem tesznek semmit ezek ellen a spekulánsok ellen, ellenkezőleg, sokuknak van magas politikai állása és magasan elismertek a német társadalomban.

1933: Bolsevikok és nemzeti szocialisták harcolnak Németország irányításáért. A németek látják, mi történik Oroszországban az emberekkel a bolsevizmusban és túlnyomó részben Adolf Hitlerre szavaznak. Adolf Hitler nagyon világosan látja a zsidók szerepét Németország vereségében az első világháborúban és az 1923-24-es pénzleértékelésben, és elhatározza, hogy mindannyiukat kitoloncolja Palesztinába (ahogy ezt a britek megígérték). De a briteknek szükségük van az arab olajra és ellenállnak Hitler törekvéseinek a zsidók Palesztinába küldésére. Csak hetekkel Hitler megválasztása és Hitler elhatározása miatt, hogy a zsidókat kitoloncolja Németországból, amerikai cionista csoportok, látva, hogy csökken befolyási területük Európában, HADAT ÜZENNEK Németországnak 1933 március 24-én. Most a németeknek elegük van! A németek megrendezik a zsidó boltok és üzletek EGY NAPI bojkottját - EGYETLEN NAPIG BOJKOTTÁLNAK!

1936: A bolsevikok sikeresen kísérlik meg Spanyolország leigázását. Hitler csapatokat küld Franco tábornoknak. Németországi zsidók ezrei utaznak Spanyolországba, hogy támogassák a bolsevikokat és harcoljanak a 'fasiszták' ellen.

1939: 1939 szeptember elsején éjjel Lengyelország hadat üzen Németországnak, a varsói rádió azt állítja, hogy a lengyel csapatok a hét végére Berlinben lesznek (Lengyelországnak 40 gyalogos egysége volt, míg Németországnak 35, mindegyik hazai területen). 5 órával később Hitler csapatait Lengyelországba vezényelte. Szeptember 3-án Nagybritannia és Franciaország üzent hadat Németországnak. 1939 szeptember 3-án a lengyel rendőrség 5700 német polgári személyt mészárolt le Brombergben. Szeptember 6-án Chaim Weizmann, a palesztinai zsidó ügynökség vezetője hivatalosan csatlakozik a szövetségesek háborújához.

Így összefoglalva a következő a helyzet: Két zsidó hadüzenet, Nagybritannia & a brit Commonwealth, Franciaország és Lengyelország hadat üzen Németországnak, és még van képük azt mondani, hogy Hitler kezdte el a háborút; Hitler még hatalmon sem volt, amikor már elhatározták, hogy leigázzák Németországot!

1948: Három évvel a háború után Izrael hivatalosan kinyilatkoztatja, hogy Németország 'Izrael állam ellensége'.

AKARTÁK A HÁBORÚT HITLERREL!

1936-ban egy titkos szervezet 'THE FOCUS' melynek régebbi neve 'ANC' volt (náciellenes bizottság), melynek tagjai nagyon gazdag és befolyásos emberek voltak az USA-ban és Nagybritanniában, New Yorkban találkoztak és azt vitatták, meg , hogy hogyan tudnák lerombolni Németország náci pártját, mielőtt Hitler újra föl tudná fegyverezni Németországot. A 'THE FOCUS' tagjai, melynek 24 országban voltak irodái, elhatározták, hogy minden pénzüket , hatalmukat és befolyásukat arra fogják használni, hogy Hitler minél hamarabb háborúba lépjen. Itt van néhány ember, aki háborút akart Németországgal:

SAMUEL UNTERMEYER ÚR: US állampolgár, Untermeyer úr az ANC alapító tagja, és tagja a fő US zsidó és cionista szervezeteknek. 1933-ban, mint ezeknek a szervezeteknek az igazgatója azt követelte, hogy Adolf Hitler, akit hetekkel azelőtt demokratikusan választottak meg, mondjon le Németország kancellárságáról. Amikor Untermeyer úr követeléseit nem vették figyelembe, Untermeyer úr nyilvánosan (a sajtóban és a rádióban) az US vezető zsidó szervezetei nevében 1933 március 24-én HADAT ÜZENT NÉMETORSZÁGNAK. Mivel érdemelte ezt Hitler vagy Németország ki?

WINSTON CHURCHILL ÚR, brit politikus. Az ANC-nek kellettek politikusok, hogy segítsék további terveiket. Mielőtt az ANC tagja lett volna, Churchill a megbékélés politikájának híve volt Hitlerrel szemben, de 1935-ben Churchill mélyen el volt adósodva. Amikor az ANC tagja lett, az nemcsak gazdaságilag segítette, hanem nagyon gyorsan megváltoztatta nézeteit a Németországgal tartott békéről. Churchill később megváltoztatta a szervezet nevét 'ANC'-ről 'THE FOCUS'-ra. Ő lett Nagybritannia miniszterelnöke és így 'hadat üzenhetett Németországnak'. Az ANC-t olyan emberek financírozták, mint R. Waley-Cohen, a brit képviselőbizottság elnökhelyettese és a Shell olajtársaság elnökségének tagja, és a 'The Jewish Defence Funds' (=Zsidó védelmi alap) pénzéből. Churchill úr beszédeinek tartalmát, mielőtt elmodhatta volna őket, előzőleg ezek a szervezetek ellenőrizték.

BERNARD BARUCH ÚR: US állampolgár és politikus, a 'THE FOCUS' tagja, ő vezette a 117 fős cionista küldöttséget a Versaillesi béketárgyalásokon az I. világháború után. Baruch úr, amikor odament, magával vitte a Balfour nyilatkozatot. 1916-ban Németországi cionisták megkeresték a brit háborús hivatalt, és megígérték, hogy meggyőzik Wilson elnököt arról, hogy vigye be az USA-t a háborúba Nagybritannia és Franciaország oldalán. Ennek fejében Lord Balfour megígérte a világ cionistáinak, hogy garantálja jogukat egy zsidó államra Palesztinában. A nemzeti szocialisták természetesen árulóknak tekintették a németországi cionistákat, utalva árulásukra a háború folyamán, mint a 'belső árulókra'. A mai történelemoktatás azt állítja, hogy ez az árulás soha nem történt meg és mint legendára hivatkozik erre ( Die Dolchstoß Legende).

FRANKLIN D ROOSEVELT US elnök (itt barátjával, Bernard Baruchhal). Szintén a 'The FOCUS' tagja. Nem tudta Hitlert hadi cselekményekre provokálni az USA ellen. Roosevelt provokálta a japánokat, hogy támadják meg Pearl Harbourt. Az US nemcsak megfejtette a japán rejtjeles üzeneteket és jóval a támadás előtt tudott a készülő támadásról Pearl Harbour ellen, a britek is figyelmeztették az USA-t, de Rooseveltnak szüksége volt egy olyan okra, amivel hadba viheti az USA-t Japán és Németország ellen, Ezért hajlandó volt amerikai életek ezreit föláldozni.

CHAIM WEIZMANN ÚR képviselte a zsidó és cionista szervezeteket világszerte és joga volt nevükben szólni. Ő lett később Izrael első miniszterelnöke. 1939-ben Weizmann úr is HADAT ÜZENT Németországnak a világ zsidóságának nevében. A második világháború alatt zsidó brigád alakult ki, és kb. 1.5 millió zsidó harcolt a szövetségesek oldalán (nem számolva a keleti fronton harcoló partizánokat). Ez a második hadüzenet teljesen világossá tette a nemzeti szocialistáknak, hogy a zsidók 'Németország ellenségei' akartak lenni, következésképpen minden elfogott zsidót vagy keletre deportáltak, hogy a fehéroroszországi zsidó autonóm köztársaságba települjön le, vagy gettóba küldték, mint THERESIENSTADTBA, vagy koncentrációs táborba.

HENRY MORGENTHAU ÚR, US pénzügyminiszter és Roosevelt elnök barátja terveket írt le 1944-ben Németország legalább négy részre osztásáról, minden iparának tönkretevéséről és minden ipari terület mezőgazdasági területté változtatásáról. Minden német katonai vezetőt és pártvezetőt per nélkül akarta agyonlövetni. Terve magában foglalta a német nép kiéheztetését és hatalmas kártérítési fizetések követelését az országtól, mely az országot örökre tönkretette volna. Tervét nem fogadták el, mert a szövetségesek attól féltek, hogy ilyen lépések Németországot a kommunizmus felé hajtanák. Terve, hogy kiéheztessék a németeket, később mégis megvalósult Eisenhower tábornok jóvoltából, aki német hadifoglyok millióit kényszerítette a szabad ég alatt való lakásra és addig hagyta őket ott, amíg egy millió katona halt éhen. (A fordító megjegyzése: 1945 és 1947 között a német polgári lakosságot is rendszeresen éheztették a megszállók)

THEODORE KAUFMANN Németországnak tönkre kell mennie! c. művét 1941-ben adták ki, Ebben Kaufmann úr a háborúért nem a nácikat, hanem az egész német népet teszi felelőssé, és a németek tömeges sterilizációját javasolja a háború után. A német hadsereget munkabrigádokba akarta osztani és fölosztani őket Európában és Afrikában. Gyűlölettel teli tervei a német nép teljes elpusztítását követelték, hazájuk szétosztását más népek között, és a német nyelv megszüntetését (kétségtelenül ez az, amit ma népirtásnak neveznek). Mikor a németek megismerték ezeket a terveket, biztosan keserűbben harcoltak, mert tudták, hogy Kaufmann úr mit tervez velük és családjukkal.

JOSEF SZTÁLIN , a jó öreg Józsi bácsinak nevezték őt az amerikaiak. Saját népéből kb. 80 milliót öletett le és milliókat tett a gulágokra. A 20-as évek közepén Sztálin már tervezte Európa leigázását és kommunistává tételét. 1941-ben Oroszországban orosz csapatokat német egyenruhába öltöztetett, és saját népét gyilkoltatta és terrorizálta ezekkel a katonákkal. Több tábornokát ölette meg, mint ahány csatában halt meg. Ártatlan polgárok tízezreit ölette meg (Katynban és Babi Jarban), és Németországot vádolta ezek megölésével. Európa azért szabadult meg ettől a tömeggyilkostól, mert Adolf Hitler 1941-ben képes volt Sztálin támadó csapatainak a visszaverésére, 14 nappal azelőtt, hogy a szovjet csapatok Európára támadtak volna.

Churchill, Roosevelt, Sztálin
Churchill, Roosevelt, Sztálin

HALÁLOZÁSI ARÁNY

Hányan haltak meg természetes módon? Hányan haltak meg a koncentrációs táborokban és egy gyors összehasonlítás!

A német törvények előírták, hogy a német koncentrációs táborokban minden halálesetet föl kellett jegyezni legalább három kormány és tábori és országos hatóságnak kellett teljes bejegyzési űrlapokat kitölteni és könyveket vezetni a halálesetekről, melyek tartalmazták a nevet, a születés idejét, az állampolgárságot, az internálás okát és a halál okát. Ezeknek a könyveknek a másolatát A D hivatal is megkapta Oranienburgban és ezeket Oroszországba vitték 1945-ben. Ezeknek a könyveknek a legtöbbjét átadták az Arolseni vöröskeresztnek, és 1984-ben a vöröskereszt minden olyan haláleset összefoglalóját közreadta, amely német koncentrációs táborban történt. A teljes szám 282 077 volt, néhány kisebb lista még hiányzott. az eredeti oldal bemutatja az Arolseni vöröskereszt eredeti levelét. Az szövetségesek orvosai szerint, akik boncolásokat végeztek, rögtön a német kapituláció után, azt találták, hogy a táborokban a legtöbb ember fertőző betegségben halt meg.

A zsidók a táborlakók kevesebb mint 1/3-át tették ki. (Néhány táborban sok ezer volt, máshol csak párszáz).

Zsidó sírkövek fényképe a hamburgi temetőben 1999-ben. A nácik nem rombolták le a zsidó sírköveket, de ezek a sírkövek fölvetik a kérdést: "Hány zsidó halt meg a náci uralom idején természetes okokból?" Lengyel hivatalos források szerint közvetlenül a II. világháború előtt a természetes halálozási arány Lengyelországban átlagosan évi 2.1 százalék volt, és ahogy bemutatjuk oldalunkon, a varsói gettó és más keleteurópai országokban a zsidók élete kifejezetten nehéz volt, így nyugodtan kiindulhatunk egy évi körülbelül 2.5%-os halálozási arányból. Európa zsidó lakossága a háború előtt és alatt nem állapítható meg pontosan. A nácik körülbelül 11 millióra becsülték. Ha ezt vesszük alapul, akkor évente kb 275 000 zsidó halt meg évente természetes okokból. A nácik 12 évig voltak uralmon, így szorozzuk meg 275 000-et 12-vel. 3.3 milliót kapunk eredményül, 3.3 millió zsidó ember halt meg Európában teljesen természetes okokból a nácik uralma alatt. Hallotta ön valaha is, hogy valaki ezt mondta volna: "Nagyapám a háborúba halt meg természetes okokból?" Én sem!

Zsidó temető
Zsidó temető

Hamburg Ohlsdorfi temetője 1999-ben. A tömegsírban annak a 37 ezer polgári személynek a maradványai vannak eltemetve, akik az 1943-as értelmetlen tűzbombázás során vesztették életüket Hamburgban. A britek már 1935-ben elkezdték a városok bombázását, olyankor, amikor Németországnak még egyáltalán nem voltak nehézbombázói. Több bombát dobtak le Berlinre egy nap alatt, mint amennyi Nagybritanniára az egész második világháború alatt esett le. És hogy a viszonyokat helyesen lássuk, Több ember halt meg Drezda bombázásakor pár nap alatt, mint ahány ember bármilyen okból kifolyólag is meghalt a német koncentrációs táborokban 12 év alatt.

HA EGY KILÓ KENYÉR ÁRA = EGY KISVÁROS ÁRÁVAL

KÉPZELJE EL ,HOGY AZ ÖN ORSZÁGA MÉLYEN EL VAN ADÓSODVA NEMZETKÖZI MAGÁNBANKOKNÁL MA, ÉS EZEK A MAGÁNBANKOK AZT TEHETIK AZ ÖN ORSZÁGÁVAL, AMIT 1923-24-BEN NÉMETORSZÁGGAL TETTEK, HA POLITIKUSAIK NEM TESZIK MEG, AMIT KÍVÁNNAK. MIT GONDOLNA ÖN ARRÓL, HOGY KI KORMÁNYOZZA A VILÁGOT?

********************

Ez a plakát, mely az iskolai oktatás része volt mutatja, hogy a nácik mennyire megvetették a nemzetközi bankárokat az 1930-as években.

********************

1918-ban a német hadsereg a szövetségesek túlereje és bolsevikok hazai árulása miatt körül volt véve. A világháború befejeződött - a szövetségesek számára.

Berlinben ekkor egy kiló kenyér ára 0.63 márka volt (RM).

Miután a szövetségesek találkoztak Versaillesban és befejezték Németország megfosztását önbecsülésétől, szuverenitásától, területei egy részétől, gyarmataitól, hajóhadától, mezőgazdaságának nagy részétől, és szinte mindentől, ami nem volt a földben, a német Reichsmark (RM) - amely sajnos a nemzetközi átváltási sorban volt - leértékelődött, 4.2 RM- 1 dollár arányról 14 RM- 1 dollár arányra.

Németország idegen pénzben fölhalmozott tartalékai lassan fölhasználódtak arra, hogy saját szenét visszavásárolja Franciaországtól és Belgiumtól - a lakások fűtésére, főzésre és a gyárak üzemeltetésére szükséges szén. 1923-ra a német lakosságnak nem volt már pénze arra, hogy a szövetségesek nevetséges jóvátételi követeléseit tovább fizesse.

A németek "passzív ellenállásba" kezdtek a szövetségesek követelése ellen. Franciaország és Belgium azzal válaszolt, hogy csapatok ezreit küldte a Rajnavidékre, és, hogy megbosszulják a nemfizetést, a NEMZETKÖZI BANKÁROK újra leértékelték a birodalmi márkát.

1923 januárjában Berlinben egy kiló kenyér ára 250 RM volt.

Ahogy a németek "passzív ellenállása" tovább terjedt, és néhány esetben erőszakossá vált, a nemzetközi financírozók és bankárok tovább csökkentették a birodalmi márka árfolyamát.

Míg 1922 júliusában 1 US dollár 493 RM-ba került, 1923 júliusában 1 US dollár 350 000 RM-ba került,

1923 júliusában Berlinben egy kiló kenyér ára 3465 RM volt.

Ha valakinek rokonai voltak az USA-ban és sok európai zsidónak voltak, ezek néhány centért tudtak ékszert, műkincseket, és más értéktárgyakat venni a németektől, mert ezek arra kényszerültek, hogy eladogassák tulajdonukat csak azért, hogy élelmezzék családjukat.

1922 augusztusában 1 US dollár 4 600 000 RM-ba került - ami elegendő volt hogy néhány nagyobb lakást vagy villát vehessen valaki középosztálybeli német családoktól, akiknek már nem voltak eladható tárgyaik és nem volt állásuk sőt esetleg ennivalójuk sem. Néhány "US állampolgár" föl tudott vásárolni egész házsorokat vagy üzletek sorát - néhány száz dollárért.

1923 szeptemberében egy kiló kenyér ára 1 512 000 RM volt.

1923 novemberében 1 US dollár ellenértéke 4.200.000.000.000.- birodalmi márka volt. Csak 5 dollárral egész városokat és iparágakat lehetett megvásárolni.

1923 év végén Berlinben egy kiló kenyér ára 201,000,000,000 RM volt.

Majdnem minden német család elvesztette javait, megtakarított pénzét, állását és házát. Sok fő üzletág, ipar és gyár ment át nemzetközi bankárok és "idegen állampolgárok" birtokába.

A német ipart tönkretették, a pénz értéktelen volt, a nép éhen halt. A birodalmi márkát mögött álló aranytartalék nagy részét fölette az idegenből jött infláció. A NAGY NYERTESEK a nemzetközi bankok és sok fajtársuk volt, aki Németországban lakott. A New Yorki nemzetközi bankárok egyetlen puskalövést nélkül szinte teljesen porrá vertek egy nemzetet és népet.

HA EGY IDEGEN CSOPORT, FAJ VAGY NEMZET EZT TETTE VOLNA AZ ÖN ORSZÁGÁVAL, ÖNNEL ÉS AZ ÖN CSALÁDJÁVAL ÉS BARÁTAIVAL, MIT TENNE ÖN ANNAK A CSOPORTNAK A TAGJAIVAL, AKIK AZ ÖN ORSZÁGÁBAN LAKNAK? JÓ BARÁTNAK TEKINTENÉ ŐKET, MEGBÍZNA BENNÜK ÚJRA? ... VAGY ELSŐ SZÁMÚ ELLENSÉGNEK TEKINTENÉ ŐKET, KIUTASÍTANÁ VAGY BEZÁRNÁ ŐKET?

Meglepő-e, hogy Hitler mindazokat börtönbe vetette, akik megpróbálták szétzúzni országát?

A VARSÓI GETTÓ RÖVID TÖRTÉNETE.

Az 1930-as években az antiszemitizmus megerősödött Lengyelországban és a Varsóba költözött zsidó családoknak pincékben kellett lakniuk. Megtörtént, hogy 26 család élt és dolgozott együtt a föld alatt piszkos és zsúfolt környezetben. Ezt a fényképet ROMAN VISHNIAC készítette, egy amerikai zsidó, aki sokat utazott Lengyelországban 1937 körül és dokumentálta ezeknek a családoknak az életkörülményeit. 11 ember élt és lakott egyedül ebben a pincehelységben. A HALÁLOZÁSI ARÁNY nagyon magas volt.

Amikor a német hadsereg bevonult Lengyelország és Varsót elfoglalta, 140 ezer lengyelt lakoltattak ki lakásából és 140 ezer zsidó családot telepítettek az üressé vált lakásokba azok eddigi mocskos, patkányokkal teli lakásaiból. Megalakult a varsói GETTÓ.

Ez a fénykép mutatja a varsói gettó forgalmas utcáit a német megszállás első hónapjaiban. A lengyelországi gettókban ekkor gettópénzt használtak. Tény, hogy ha a gettópénz érmékből és papírpénzből állt, akkor ahhoz valahogy hozzá lehetett jutni és valamire el tudták azt költeni.

A németek kívánságára a gettókat zsidók vezették, ezért zsidó tanácsokat alakítottak és ezek voltak teljes mértékben felelősek a gettóban történtekért. Zsidó gettórendőrségi alakulatokat alakítottak ki, és ezek, nem a németek voltak felelősek a gettóbeli rendért. A zsidó tanácsok és a zsidó rendőrség állította össze a listákat azokról az emberekről, akiket áttelepítettek az önálló fehéroroszországi településekre vagy azokét, akiket a hadigyárakba küldtek dolgozni.

Kétségbeesett erőfeszítéseik során, hogy fenntartsák a tisztasági szintet, a zsidó tanácsok külön élelmiszeradagot osztottak ki mindenkinek a gettóban, akik hajlandók voltak az emberi ürüléket föltisztítani az utcákról. Mert nem tudták tisztán tartani a gettót, a tífusz és más halálos betegségek gyorsan terjedtek. A német hatóságok kénytelenek voltak csapatokat küldeni, hogy táborokba vigyék a gettólakókat, ahol azok jobb élelmet és orvosi ellátást kaptak. (Fénykép: Auschwitzi múzeum)

Varsói fölkelés
Varsói fölkelés

A csempészett fegyverekkel állig fölfegyverkezett zsidó gettólakók rögtön tüzet nyitottak az SS-re és a német csapatoknak erőszakkal kellett kiüríteni a gettót. Ez a fénykép bejárta a világot, mint az 'SS brutalitás bizonyítéka'. Az igazság egész más. Az elől látszó fiatal gyerek egészséges és jól él Amerikában, a jobboldali SS embert a puskával viszont fölakasztották háborús bűnösként, mert a varsói gettóba ment, élete kockáztatásával, hogy megpróbálja ezeket az embereket jobb körülmények közé vinni.

MI A BAJ TREBLINKÁVAL?

A treblinkai tábor a levegőből.

Treblinka a levegőből
Treblinka a levegőből

Varsótól 60 kilométerre északkeletre van egy 300x200 méter területű kis mező, amelyet emléklapok borítanak, melyeken az áll, hogy itt volt a treblinkai megsemmisítő tábor. Azt állítják, hogy 13 hónapon keresztül 1942 július 23-ától 870 ezer zsidót hoztak ide a varsói és lublini gettóból ebbe a táborba és tömegesen gázosították el őket nagy diesel-gázzal működő gázkamrákban. 10-15 percig tartott amíg meghaltak. Csak kevesen állították, hogy túlélték Treblinkát, először ezek a túlélők állították, hogy emberek ezreit 'gőzösítették' halálra, de senki sem hitte el a történetet... így a történetet gyorsan megváltoztatták a 'diesel-gázos gyilkosságra', mely szerint egy orosz gáztartályt vagy tengeralattjáró motort használtak, a túlélők nem tudtak megegyezni abban, hogy melyiket használták.

Itt el kell mondani, hogy 1988-ban Washington DC-ben 97 iskolás gyerek szorult egy 400 méterrel a föld alatt levő alagútba, és 45 percig KÉT dieselmotor ontotta teljes diesel kipufogó gázát ebbe az alagútba, de a diesel kipufogó gázban 17% oxigén van, így megúszták egyetlen haláleset nélkül.

Miután mind a 870 ezer embert elintézték, az SS nagy tömegsírokba temette őket. Ahogy elképzelheti, ezek NAGYON NAGY tömegsírok lehettek, akkor is, ha hatosával tették beléjük a hullákat, a 870 000 testnek akkor is kb. 145 ezer négyzetméternyi terület kell, vagy 500 m x 290 méter.

Állítólag néhány hónappal ezután, amikor a szovjet csapatok előrenyomultak minden fronton, az SS újra kiásta ezeket a hullákat és nagy fatalapzatokon elégette őket. A hamut ezután szétszórták a tábor területén, mindent lebontottak a táborban és elmenekültek.

Indiában fél tonnányi száraz fa és 3-4 óra idő kell egy emberi test elégetéséhez, így a nedves Lengyelországban kb. 435 ezer tonnányi száraz fa kellett volna, ami egy 15 négyzetkilométernyi erdőnek felel meg. Az SS-nek ezután 870 tonnányi emberi hamut és a fa hamuját kellett volna szétszórni. Máig semmit sem találtak meg az eredeti tábor épületeiből, se vasútvonalakat, se szögesdrótot, se törött üveget, se szemetet, se téglamaradványokat, se a víz vagy WC csövek maradványait. SEMMIT, így az SS nyilvánvalóan mindent nagyon jól rejtett el.

1999 októberében ausztráliaiak egy kis csoportja elutazott Treblinkába, egy pár egyszerű géppel. egy földön áthatoló radar rendszert mutat ez a kép (ground penetration radar = GPR), egy hosszú AUGER készüléket, hogy mintát vegyen 3 méter mélységig és kis AUGER-ek, hogy a fákból vegyenek mintákat koruk megállapítására.

Archeológusok, geológusok, rendőrök használják általában a GPR készülékeket, hogy pontos képet kapjanak a földalatti folyamatokról. Be lehet őket állítani, hogy a talajban levő folyamatokat mutassák 30 méter mélységig. A múltban arra használták őket, hogy a piramisok és a római utak alatt levő sírokat keressék meg. Az ausztráliaiak tömegsírokat kerestek velük Treblinkában.

A GPR színes képet szállít egy laptop számítógép képernyőjére (lásd baloldali fénykép). Zavartalan termőföld vagy talaj látható a HORIZONOKNAK nevezett szintekben, ha valami megzavarta a talajt, akkor a HORIZON szabálytalanságokat mutat. Ezeket a képeket a laptopban lehet tárolni későbbi tanulmányozásra. Az ausztráliaiak 3 hétig vizsgálták a területet a táborban és azon kívül, és keresték a talajban a szabálytalanságokat, földminták ezreit gyűjtötték össze hamut keresve (emberi vagy fahamut), a fákból is vettek mintákat, hogy korukat megállapítsák. Az ausztráliai csoport SEMMIT nem talált. Egyáltalán nem találtak jelentős talaji szabálytalanságokat, sem egyes sem tömegsírokat nem találtak, nem találtak hamut, téglát, beton vagy vakolatdarabot, faoszlopok nyomait, üvegcserepet, sem szögesdrótot vagy szemetet, mint ruhamaradványt, csont vagy bőrmaradványokat. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy az a terület, melyet hivatalosan A TREBLINKAI MEGSEMMISÍTŐ TÁBORNAK NEVEZNEK, SOHA NEM LÉTEZETT .............. OOOOOOOOOOPPPPPÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!

A TERÉZVÁROSI (THERESIENSTADTI) GETTÓ.

Terézváros bejárata
Terézváros bejárata

Terézváros egy kis csehországi város volt, melyet Adolf Hitler a zsidó deportáltaknak adott. Azokat, akik túl idősek vagy túl fiatalok voltak a munkára a német hadiiparban, azokat ide küldték élni. A város teljesen zsidó irányítás alatt állt, és ez a fénykép egy tipikus terézvárosi utcaképet mutat a II. világháború alatt.

Gyerekek a gettóban, akiket a háború vége után fényképeztek le és a DP táborokba való indulásuk előtt (DP= displaced person, azaz helyéről elmozdított személy) Nyugat-Európába. Később ezek a gyerekek Izraelbe, az USA-ba, Délafrikába vagy Ausztráliába mentek lakni. Ezek a fiatalemberek relatív szerencsések voltak, hogy Terézvárosban nőttek föl. Nem voltak kitéve a terror tűzbombázásoknak, büntető támadásoknak és tüzérségi tűznek, mint amitől a fiatal németek szenvedtek. (Fotó: Terézvárosi múzeum, Csehszlovákia).

Egy iskolai színházi csoport Terézvárosban. A színház jelentős szerepet játszott életükben. Mivel körülöttük a háború dühöngött, az z iskolai csoportok nem tudtak az erdőbe kirándulni vagy más európai városokat meglátogatni az iskolaszünet ideje alatt, így idejüket más kreatív tevékenységekkel kellett kitölteni. Ha közelről megnézi a két fényképet, észre fogja venni, hogy egészségesnek látszottak és nem alultápláltnak. Úgy tűnik, hogy elég papírjuk van, amire festenek és rajzolnak. A terézvárosi gyerekek kézimunkáit gyakran mutatják be zsidó múzeumok mindenütt a világon.

A színház jelentős szerepet játszott a felnőttek életében is, sok színielőadást, köztük zenéseket is rendeztek Terézvárosban. Ezek a színes plakátok két ilyen színdarabot hirdetnek a Mauthauseni tábor (Ausztria) múzeumában. A szereplőknek zeneszerszámaik is voltak, mint hegedű és zongora, valamint diavetítőjük. Ezek a színes plakátok azt is mutatják, hogy nyilvánvalóan elegendő festékük, tintájuk, papírjuk és nyomdai kapacitásuk volt.

A színházak, kávéházak, üzletek és más üzletágak mellett Terézváros lakosságának FUTBALLCSAPATAI is voltak, és saját futballbajnokságot rendeztek. A baloldali fénykép egy futballmérkőzést mutat. Ha ön választhatott volna, hol töltötte volna inkább az idejét: Terézvárosban vagy a keleti fronton?

Adolf Hitler Bankot is adott Terézváros lakóinak. Ezt a bankot "A zsidó önkormányzat bankjának" hívták (Bank der Jüdischen Selbstverwaltung). Hitler 53 millió koronát utalt át a bankba és ezt a pénzt arra használták, hogy üzleteket, iskolákat, kávéházakat, színházakat és más üzleteket alapítsanak belőlük. A gettó sok lakosa nyitott takarékkönyvet a banknál, mint az, aki a fényképen látható. Ez a személy több mint 400 koronát takarított meg folyószámláján. (Kép: Mauthauseni múzeum).

Alex McClelland
Alex McClelland

Alex McClelland, mint fiatal ausztráliai katona 1940-ben, és 1999-ben Sydneyben mutatja be könyvét: "Az igazságos válasz" (The ANSWER JUSTICE). Alex súlyosan megsérült 1941-ben a harcban és a háború további részeit hadifogolytáborokban töltötte. Néhány menekülése után Alexet a Terézvárosi kis erődítményben tartották fogva, ez egy koncentrációs tábor volt a terézvárosi gettóhoz csatolva. Egy cellában lakott egy tucat más szövetséges katonával és 200 orosszal, és Alexet naponta megver két kápó (akik véletlenül zsidók voltak). Ezek miatt a verések miatt csontszilánkok kerülte Alex gerincébe és a háború után az ausztráliai egészségügyi hatóságok TPI-nak nyilvánították (Totally és Permanently Injured = Teljesen és állandóan rokkant).

Alex most sok időt fordít arra, hogyha egészségi állapota megengedi, hogy hadifogolyságának idejéről meséljen. Alex azt mondja, hogy legalább 8-11 hadifogolytáborban volt fogoly, mielőtt Terézvárosba küldték, és fogsága alatt Alex egyetlen egyszer sem látta, hogy német katona, akár Wehrmacht vagy SS tag bármit is tett volna, mely a genfi határozatot megsértette volna.

Alex elmondja, hogy hogyan mentette meg életét egy fiatal SS katona Terézvárosban. Súlyosan fertőzött lábával, melyet a kápók ütlegelése okozott, Alexet kiküldték dolgozni egy csapat szövetséges katonával, és ő beleesett az árokba, melyet ástak, amikor egy SS ember ment arra. Az SS katona megállt, hogy lássa, mi történt, és a többi foglyok megmutatták, hogy Alex összeesett. Az SS katona a fogolynak adta saját orvosságos dobozát, hogy be tudják kötni Alex fertőzött lábát. Alex meg van győződve róla, hogy enélkül a gyógyszeres segítség nélkül meghalt volna. Alex története elolvasható a http//www-air-photo.com weboldalon. Olvassa el a könyvet, ez a legérdekesebb és meghatóbb könyv, amit a második világháborús katonaéletről én valaha is olvastam. Alex mondása még négy év hadifogolyság után is: "Emberek, mi rosszul választottuk meg ellenségünket!"

AZ AUSCHWITZI KONCENTRÁCIÓS TÁBOR. ALTERNATÍV FÉNYKÉPTÚRA.

Aki a régebbi auschwitzi koncentrációs tábort meglátogatja Lengyelországban, azt vezetővel viszik körbe. Mi olyan részeit mutatjuk meg a tábornak, melyeket a hivatalos vezetett séta kihagy.

Csak klikkeljen a következő címekre:

* bordély
* postahivatal
* uszoda
* zenekarok
* gázkamra
* mit ettek?
* misztikus

A baloldali első épület legfelső emeletét a tábor kapuján belül használták bordélynak. Tíz vagy tizenkét nő dolgozott itt, megfizették szolgálataikat és a tábor orvosa rendszeresen ellenőrizte egészségüket.

Ugyanennek az épületnek a földszintjén volt a tábori könyvtár raboknak (Bibliothek), több mint 45 000 könyvvel.

A rabok csomagszobája 'Häftlings Paketstube'. Hetente kétszer szállítottak csomagokat a raboknak, vagy vettek föl tőlük küldeményeket.

Általános postai küldeményeket, élelmiszerrel és ruházattal barátoktól és rokonoktól adtak ki itt.

Uszoda Auschwitzban
Uszoda Auschwitzban

A rabok uszodája, mely a 6. és 7. barakkok közt volt az auschwitzi táborban.

A sétákon nem mutatják meg ezt a medencét. A hétvégeken a rabok úszóversenyeket tartottak itt és vízilabdáztak.

Ez a kép, melyet a háború alatt vettek föl, két rab napozik a medence mellett.

Zenekar Auschwitzban
Zenekar Auschwitzban

A táborban 16 zenekar volt hogy szórakoztassák a rabokat és az őröket és gyakran adtak hangversenyeket, melyre a helyi lakosságot is gyakran meghívták. (Látja az ugrándozó kutyát a képen??)

Az egyik tábori zenekar, amikor a rabok javára játszott.

A tábori színházban hangversenyeket és színdarabokat mutattak be a tehetségesebb rabok. A helyi lakosságot gyakran meghívták az előadásokra. Ugyanebben az épületben volt az ovóda és bölcsőde a kisgyerekek számára.
Pince Auschwitzban
Pince Auschwitzban

A földszinti pincét, melyről a tábor mai urai is bevallják, hogy légoltalmi pince és hullaház volt, még mindig 'gázkamraként' mutatják me a látogatóknak. A nyilvánvaló jeleket eltávolították a folyosókról és a falakról. Ez CSALÁS!

Elhiszi, hogy német mérnökök ezt a tetőn lévő szellőztetőrést azért építették, hogy ezen keresztül dobjanak Zyklon-B tablettákat az áldozatokra? Német mérnökök terveztek repülőgépmotorokat, rakétakilövő állomásokat és videotelefonokat.

Az állítólagos 'gázkamra' két ajtajának egyike. Üvegablakkal és belülről záródó ajtóval, ez a jól tervezett, jóminőségű német tervezés és technológia másik példája. NEM!

A krematórium kéménye. Noha nincs rákötve semmi módon a krematóriumi kemencékre, és egy fa szerelési állvány még rajta van a kürtőn, azt várják, hogy elhiggyük, hogy igazi.

Egy táborban, melynek állítólagos célja az emberek éhenhalasztása, a tábor legnagyobb épülete a tábori konyha. A konyháknak volt diéta részlegük és hétvégeken gyakran volt fagylalt az étlapon.

Ezek a fényképek illusztrálják:

Baloldali kép: A foglyok napi adagja, a nyersanyagokat pontosan a hivatalos tábori vezetési könyvből vettük. Jobboldali kép: A konyhai személyzet készíti az ételt. Minden rab napi 1300-1700 kalóriát kapott naponta. A kézimunkát végzők külön adagokat kaptak.

Oroszok készítették a tábor elfoglalásakor 1945-ben a következő képet. Ez a kép is azt mutatja, hogy a táborlakók élelmezése jó volt. Ez egy másik fénykép, melyet oroszok készítettek Auschwitz-Birkenau elfoglalása után.

Úgy néznek ki ezek a rabok, mint akik az éhenhalás szélén állnak, vagy mint akiket bántalmaztak? KÖVÉREK, vagy mi?

Azt állítják, hogy a nácik 20 ezer rabot végeztek ki ennél a falnál. De ha odamegy és közelről megnézi, a falban nincsenek lövésnyomok.

Rabok visznek valamit, ami holttesteknek tűnik a tábor krematóriumába. A kémény ontja a füstöt, de a valóság az, hogy a krematóriumok kéményei soha nem füstölnek és ez a szóban forgó kémény soha nem állt összeköttetésben az épülettel semmi módon.

A tábla fölirata: 'VIGYÁZAT, MAGASFESZÜLTSÉG, ÉLETVESZÉLY'. Ha a nácik naponta tömeggyilkosságot követtek el, akkor miért fárasztották magukat ilyen föliratok kirakásával? És ha féltek attól, hogy föl fogják fedezni bűneiket, MIÉRT engedték rabok ezreit vissza lakóhelyükre, ahogy ez a távozási űrlap mutatja? (Kép alul).

BUCHENWALD & DACHAU

A Buchenwaldi bordély. Minden német koncentrációs táborban volt bordély. A legtöbben 10-12 nő dolgozott, akik beceneve 'Júlia' volt, és akik fizetsége RM1 és RM 2 között volt szolgáltatásaikért. A rabok kitöltöttek egy folyamodványt a bordély látogatására és mind a nőket mind vevőiket rendszeresen megvizsgálta a tábori orvos. A fénykép a relatív nyugodt és kényelmes 'várótermet' mutatja. Az asztalon és a székek mellett hamutartók voltak, virágcsokrok és a falon rádió. Az őrök megengedték, hogy lemezjátszókról könnyűzenét játsszanak, és gyakran vettek a nőknek parfümöt és csinos alsóruhát. A foglyok gyakran adtak a nőknek kis ajándékokat, melyeket rokonaiktól kaptak a vöröskeresztes csomagokban. (Fénykép a buchenwaldi tábori múzeumból).

Fertőtlenítő kamrák Buchenwaldban. A német tábor parancsnoksága sokat fáradozott azon, hogy a lakosok egészségesek maradjanak és biztonságban legyenek , és ezért nagy fertőtlenítő kamrákat üzemeltettek a táborokban, hogy a ruhákat, ágyneműt és más vászonanyagokat fertőtlenítsenek. Ennek ellenére bizonyos ellenállóképes csoportoknak sikerült halálos fertőző betegségeket behurcolni a táborokba, mint a tífuszt, és lerontották a lakók munkaképességét. Ezek a betegségek okozták a legtöbb halálesetet a táborokban a háború folyamán.

Urnák Buchenwaldban. Szemben a népszerű rémtörténetekkel, ha egy fogoly meghalt a táborban, a higiénia és biztonság azt követelte, hogy a holttestet rögtön elhamvasszák, és a halott hamvait nem szórták szét vagy használták föl a növények trágyázására, az hamvakat urnákba rakták és gyakran elküldték a rokonoknak. Természetes halál esetén a törvény előírta, hogy a halálesetet legalább 23 helyen regisztrálják. Ha a halál oka a ritka kivégzések egyike volt, akkor a halálesetet kb. 30 helyen kellett regisztrálni. Ezeket az urnákat a buchenwaldi krematórium múzeumában lehet megtekinteni.

A dachaui mészárlás
A dachaui mészárlás
A dachaui mészárlás
A dachaui mészárlás

Amikor az amerikai csapatok megérkezte Dachauba 1945-ben, a német őrök megadták magukat és a tábort rendezett katonai szabályok szerint adták át. Az amerikai csapatok ezután a német őröket a fal mellé állították és hidegvérűen lemészárolták őket. (A katonák 560 német egyenruhát hordó német és magyar katonából álltak volt, akik előző nap érkeztek meg a keleti frontról Dachauba - fordító) Ezt a fényképet egy katona vette föl, aki segített a gyilkosságnál. Németországot fölszabadították! A fölszabadítók több németet öltek meg a háború UTÁN, mint a mennyi a háborúban öltek meg!

Gázkamra Dachauban
Gázkamra Dachauban

Az amerikaiaknak nem volt okuk az őrök megölésére, mert ahogy ez a tábla mutatja 5 nyelven, az úgynevezett gázkamrákat soha nem használták emberek elgázosítására és a dachaui foglyok viszonylag jóltápláltak voltak (amíg a szövetséges légitámadások nem tették az élelmiszer szállítását lehetetlenné) és volt idejük munkaszüneteket tartani és a napon újságot olvasni. (Lásd az alanti fényképet, mely a dachaui múzeum tulajdona).

A dachaui tábor foglyai a napon ülve és újságot olvasva (Dachaui tábori múzeum fényképe).

JÚDEA HADAT ÜZEN NÉMETORSZÁGNAK.

1919 október 31-én, tizennégy évvel mielőtt Adolf Hitlert kancellárrá választották volna, New York volt kormányzója, Martin H. Glynn úr ír egy cikket az 'AMERICAN HEBREW' újságba, ahol panaszkodik a 6 millió zsidó férfi, nő és gyermek miatt, akik meghaltak az európai holokausztban. Glynn úr hatszor említi meg a 6 millió áldozatot szívbe markoló részletességgel. Attól függően, hogy hogyan nézi ön a dolgot, az IGAZSÁG az, hogy 6 millió zsidó NEM halt meg az európai holokausztban.

1923-24-ben a német Reichsmark, mely a nemzetközi átváltási sor része volt, mert akik erre képesek voltak, megtették ezt. A New Yorki nemzetközi financírozók. A baloldali kép egy bankjegyet mutat ebből az időből. Célszerűen szükségpénznek (Notgeld) nevezték ezt a bankjegyet, és száz milliárd márka van ráírva, elég egy kiló kenyér vásárlására 1924 novemberében.

Az 1933 március 24-i DAILY EXPRESS: Első oldalán áll a hadüzenet. A baloldali kép Adolf Hitlert mutatja sapkája a kezében, ahogy zsidó rabbik bírósága előtt áll, 'Cion bölcsei' előtt.

1933 London: A Hyde parkban bojkott verseny folyik. Emberek milliói világszerte csatlakoztak a német áruk és a német ipar elleni bojkotthoz. Ezek a bojkottok gyakorlatilag megállították a német exportkereskedelmet és németek millióinak állását szüntették meg. Milliók vesztették el tulajdonukat és sokan haltak éhen. A kommunisták és nemzeti szocialisták naponta harcoltak az utcákon és az emberek szívében.

Ezen a táblán ez áll: 'JÚDEA HADAT ÜZEN NÉMETORSZÁGNAK. MINDEN NÉMET ÁRUT BOJKOTTÁLUNK.' Ez a fölhívás járta be a világot 1933-ban és ez a világszerte tartott bojkott hatalmas nehézségeket okozott Németország még megerősítve a Versaillesi zsarnokságot és a 20-as évek gonosz pénzleértékelésének kihatásait. A németek erre a zsidó üzletek EGY NAPOS bojkottjával válaszoltak. Ezt a zsidó szabbatkor, egy szombaton tartották, amikor a zsidó üzleteket egyébként is zárva tartják. A zsidó üzletek német bojkottja csak egy napig tartott!

THE SUNDAY CORRESPONDANT (LONDON) 16.09.1989

Becsületesen kell beszélnünk a 'német kérdésről', bármilyen kellemetlen ez a németek a nemzetközi partnerek és a mi számunkra.

A kérdés alapjában ugyanaz marad. Nem arról van szó, hogy hogyan tudjuk megakadályozni, hogy német tankok gördüljenek az Odera vagy a Marne mellett, hanem arról, hogy hogyan számoljon Európa egy néppel, melyet nagysága, tehetsége és hatásossága helyi hatalommá tesz.

1939-ben nem azért kezdtünk háborút, hogy Németországot megkíméljük Hitlertől, a zsidókat Auschwitztól vagy a földrészt a fasizmustól, hanem okunk nem volt kevésbé nemes, mint 1914-ben, éspedig az, hogy nem voltunk képesek elfogadni a német vezetést Európában.

********************

A brit főügyész, l Sir Hartle Shawcrossezt mondta egy beszédben Stourbridgeben 1984 március 16-án: (AP)

"Lépésről lépésre jutottam arra a meggyőződésre, hogy a kommunizmus céljai Európában sötétek és végzetesek. A nürnbergi perek során én, az orosz kollégákkal együtt elítéltem a náci agressziót és terrort. Most úgy vélem, hogy Hitler és a német nép nem akart háborút. DE MI (Anglia) HADAT ÜZENTÜNK Németországnak, és LE AKARTUK AZT ROMBOLNI, összhangban az erők egyensúlyának elvével, és az 'amerikaiak' (zsidók) Roosevelt körül fölbátorítottak bennünket.

Nem vettük figyelembe Hitler fölhívásait, hogy ne lépjünk be a háborúba. Most kénytelenek vagyunk észrevenni, hogy Hitlernek igaza volt. Együttműködést ajánlott Németországgal: ehelyett 1945 óta a szovjet birodalom hatalmas erejével állunk szemben. Szégyenkezem és le vagyok törve, hogy azokat a dolgokat, melyekkel mi Hitlert vádoltuk, ma naponta tapasztaljuk, csak más előjellel." (Szégyenkezés és levertség).

GÁZKAMRÁK ÉS SZTRICHNIN INJEKCIÓK.

Ezeket az épületeket Sydneyben, Ausztráliában több mint száz évig emberek elgázosítására. A baloldali ablak nélküli épületben voltak a gázkamrák. A hátsó nagy épületben három további nagy gázkamra van. Ezekben a kamrákban vagy Zyklon-B-t vagy gőzt használtak ölésre. A hátul látható nagy kéményből gőzfelhők szálltak föl, melyeket mérföldekről lehetett látni.

Ez a tábor és épületei a Sydney kikötő végén szótlan tanúi voltak Sydneyi fegyenc betelepülőinek és azok néha sötét múltának.

A GÁZKAMRA BELSEJÉBEN. Egyszerre harminc vagy negyven embert tettek be ebbe a szobába, becsukták az ajtókat, lezárták a tolózárakat és bevezették a gázt. Mielőtt bementek volna, az embereknek le kellet vetkőzniük és mély lélegzetet venni, és mindennek nagyon gyorsan kellett lezajlania.

A FIGYELŐLYUK: A kamra elülső falában levő eltolható figyelőlyukon keresztül a kívül álló őrök be tudtak nézni a kamrába és figyelni, hogy befejeződött-e már a gázosítás.

TOVÁBBI GÁZKAMRÁK: Ahogy a távoli sarokban álló ember méreteiből megállapítható, ezek a kamrák nagyon nagyok voltak. Ha lezárták a nagy fémajtókat, ZYKLON-B gázt (ugyanazt, mint amit Németországban használtak) pumpáltak a kamrákba és addig hagyták benne, míg a gázosítás be nem fejeződött.

A tábor konyhái: Piszkos körülmények, patkányok, tetvek internáltak ezreinek betegségét okozták a pestistől, influenzától, tífuszos láztól kezdve a tífuszig és más fertőzésekig. Halottak ezreit, akik a táborba vezető út során vagy a táborban haltak meg, tömegsírokba temették a táboron belül.

A tábor hivatalos vezetői könyvében le van írva, hogy a nagyon beteg internáltak gyakran sztrichnininjekciót kaptak. A sztrichnin nagyon erős méreg, sok internált meghalt.

A fényképek a Sydney QUARANTINE MUSEUM-ból származnak a Sydney kikötő mellett. Az Ausztráliába megérkezett beteg embereket először ebbe a táborba vitték és ezeket 30-40-esével gáz alá tették, a gáz nem volt halálos, de a nagy fémedényekben használt gáz ugyanaz a gáz volt, amit a német koncentrációs táborokban használtak fertőtlenítésre (Zyklon-B), ezzel fertőtlenítették a ruhákat, az ágyneműt, és az internáltak más személyes tárgyait, pontosan úgy, ahogy ezt a német koncentrációs táborokban csinálták. A nagyon beteg táborlakóknak gyakran adtak sztrichnininjekciót, hogy legalább megkíséreljék megmenteni életüket, éppen úgy, ahogy a német koncentrációs táborokban is intravénás hidrogénperoxid injekciókat adtak, hogy megvédjék életüket a tífusztól és más fertőzésektől. Akinek nincsenek orvostudománybeli ismeretei, az, ha látja, hogy egy beteg embernek sztrichnin vagy hidrogénperoxid injekciót adnak, meg lenne győződve arról, hogy ezeket éppen megölik.