Világkormány: bestia a neved! HUNNIA 116. szám

Totális, kaotikus alvilági változások
(„Michael” folyóirat különlenyomata, 1101 Principale St. Rougement, Que, Canada.)

Minden emberre kiterjedő teljes ellenőrzést fognak megvalósítani a fióküzlet nélküli bankok és a mikrocsipek a világkormány uralma alatt a „666” alkalmazásával.

A komputerek, robotok, elektronikák és mikrocsipek korában vagyunk. Ezek olyan gyorsan fejlődnek, hogy alig lehet változásukat figyelemmel kísérni.

Egyes magántulajdonban lévő bankok törvénytelenül és bűnös módon pénzt állítanak elő. Nem eléggé köztudott, hogy kormányaink magánbankoknak adták át a nemzetek pénzének teljes körű előállítási jogát. Ez az emberiség történelmének legnagyobb szélhámossága. A bankok a pénzelőállítás kizárólagos jogával a nemzetek vagyonát magukhoz tudják ragadni és így kormányainkon ellenőrzést gyakorolnak.

Ez a helyzet Kanadában 1913 óta, amikor az alkotmány figyelmen kívül hagyásával elfogadták a „Bank törvény”-t. Ebben a törvényben megadták a magánbankoknak az egész nemzet pénz előállítási jogát.

Ugyanebben az évben az USA-ban is átvette a pénz előállítás ellenőrzését a Federal Reserve Bank – egy magán részvénytársaság – a nép hozzájárulása nélkül. (A szerző megjegyzése: ha valamivel módosítják az alkotmányt, népszavazás szükséges. Ez nem történt meg.)

Ezek a nemzetközi bankok az IMF-el (International Monetary Fund) kezelik a dollárok billióit, és a nemzetek, vállalatok és egyének fölötti élet-halál hatalmat kezükben tartják. A semmiből előállított, kölcsönadott pénzek behajtása az ő döntésüktől függ.

Majdnem mindig ők az okozói fogyasztók, vállalatok, nemzetek csődbe jutásáért még akkor is, ha ezek nagyon keményen dolgoztak boldogulásukért.

A csaló globális pénzemberek azt állítják, hogy ezek a csődök a recessziónak és a gazdasági krízisnek köszönhetők. Arcátlan módja ez az emberek rászedésének. Mennyire becstelen, nevetséges és felháborító ez! Képzeljék el, Kanadában és az USA-ban lévő pénz 96%-át ezek a magán részvénytársaságok, azaz bankok állították elő.

A papírpénz törvényes fizetőeszköz – az elektronikus illegális.

A bankok most elektronikus pénzrendszert fejlesztenek ki, hogy a papírpénzt és a csekkeket megszüntessék.

Az új pénzrendszer részei a következők: elektronikus kártyák (smart cards), fióküzlet nélküli bankok, ATM gépek, teljes komputerizálás. A banki tevékenység telefonon, televízión, komputereken fog végbe menni, a globális gazdálkodás pedig az Interneten keresztül az egész világra vonatkozó kormányzás elképzelései szerint.

A bankok azt fogják mondani, hogy a versenyképesség fenntartása érdekében alkalmazkodniuk kell az új irányzatokhoz, ezért fióküzlet nélkül bankokat működtetnek és beolvadnak egymásba, miként ez szinte naponként történik világszerte. Így, ha nem akarsz alkalmazkodni az új rendszerhez, ha nem akarod a banki műveleteket komputeren vagy telefonon intézni, ha nem akarsz mikrocsip kártyát használni, lehetetlen lesz bejutnod a bankba és hozzáférni a számládhoz. Ez az új pénzügyi rendszer illegális, nincs törvény, amely felhatalmazza a bankokat, hogy a pénzt, amit az emberek országukban használnak, megváltoztassák.

„Akik ellenőrzik a pénzt és a hitelt, azok ellenőrzik életünket is, annyira, hogy ellenükre még lélegzetet se merünk venni”, írta XI. Pius Pápa (Quadragesimo Anno, 1931). A bankoknak ez az ellenőrzése azóta tovább növekedett, és a mikrocsipek bevezetésével válik teljessé.

A bankok jelenleg az elektronikus kártyát szorgalmazzák, de az elvesztés esélye itt is fennáll. Ezért ők nemsokára a végső megoldással fognak jönni: az emberek személyesen legyenek összekötve kártyájukkal, így semmiféleképpen sem lehet elveszteni.

A „mestermű” egy olyan komputer-rendszer alkalmazása, mely a Föld minden egyes lakójának számot ad, amelyet vásárlásnál vagy eladásnál lehet használni, megszüntetve a jelenleg használt pénzérmék, csekkek, hitelkártyák, elektronikus kártyák problémáját. Ez a szám, egy (bio) mikrocsip lesz, amelyet vagy a homlokba, vagy a kézfejbe fognak beültetni. Ezt csak letapogató, olvasó berendezések segítségével lehet látni, melyeket vizsgáló pultokon, üzletekben fognak elhelyezni. A bankárok annyira eltökéltek terveikben, hogy még nyilvánosan is megemlítették ezt 1998 április 27-én a „Time Magazine”-ban: „Ha Ön például pénzt akar átadni bankszámlájáról lányának, ő elteheti a pénzt, ahogy akarja – a köpenyébe, hitel kártyájára, sőt (a nem is távoli jövőben) egy csipre, amelyet a bőre alá ültetnek majd be.”

A globális gazdaság néhány tisztviselője azt hiszi, hogy a nemzetek világszerte meglévő pénzügyi problémái igénylik az „új világrend”-et: az elektronikus világpénzt (ID), mely helyettesíteni fogja az összes nemzeti fizetési eszközt.

A nemzetközi pénzemberek azt szeretnék elhitetni az emberekkel, hogy keresik azokat a lehetőségeket, melyek segítségével a nemzetek kijuthatnak a gazdasági káoszból.

De sajnálatosan e trükkök alkalmazásával ellenőrzik az emberi életet és diktátorrá, a népek zsarnokaivá válnak.

Ha mi elfogadjuk ezt az új ördögi mikrocsip pénz és ID rendszert, minden nép és nemzet elveszti önállóságát és önazonosságát és a Brüsszelben lévő világ komputer fogja ellenőrizni őket. Ezt „the Beast”-nek (a bestia) hívják (Brusseles Electronic Accounting Surveying Terminal).

Kormányaink az egész világra kiterjedő diktatúrába vezetnek minket? Megéljük a Szent János Apokalipszisében megjövendölt időket (13. fejezet 16–17 „a vadállat jele: 666”)

„A kormányoknak meg kell akadályozniuk, hogy a pénzügyi óriások kezében bábuk legyenek” monda Henri Goudseault albertai érsek (Amerikai Szinódus Kongregációja, Vatikán város, 1997 november 24.).

Ne fogadjuk el ezt az új mikrocsip rendszert, mely véget vet magánéletünknek és szabadságunknak. Abszolút nemet kell mondani az egyvilági fizetési eszközre, az egyvilági vallásra, az egyvilági kormányra, melyet a „the Beast of 666” irányít!

Kényszerű üzemszünet az egész világon

(„Michael” folyóirat különlenyomata, 1101 Principale St. Rougement, Que, Canada.)

Sok ember számára a 2000 év jelenti az új kor hajnalát, mely szerintük az emberiség példa nélküli fejlődését hozza meg. Más részről sok ember szerint apokaliptikus katasztrófákat hoz a 2000. év. Hirdetik a végidőket, Krisztus második eljövetelét.

Tény, hogy a természeti katasztrófák utóbbi években való megszaporodása Máté Evangéliumának 24. fejezete szerint olyan jelenség, mely megelőzi az Ő második eljövetelét.

Tisztán tudományos szempontból nézve még azoknak is, akik nem hisznek a Bibliában, el kell ismerniük: a 2000. év előzmény nélküli, az egész világra kiterjedő krízis veszélyét hozza magával. Ennek oka, a „millennium bug” – millenniumi poloska: 2000 január 1-jén a komputerek milliói fognak leállni, vagy hibásan működni, mivel képtelenek az új évet felismerni.

Az egyetlen ismeretlen tényező az eljövendő katasztrófa nagysága. Ez attól függ, hány komputert tudnak idejében kijavítani és alkalmassá tenni a 2000. év fogadására. Abban minden szakértő egyetért, hogy a legtöbb komputer nem lesz kész időben. Még a bankok és a kormányok irodáinak komputerei sem lesznek készek. Ezek fogják okozni a legkatasztrofálisabb helyzetet az emberek számára.

Miért beszélnek a „millenniumi bug”-ról, illetve a 2000. év komputer kríziséről, illetve az „Y2K” problémáról? Amikor az 1950-es és 1960-as években az első komputereket elkészítették, nagyon drágák voltak és nagyon nagyok. Emeleteket foglaltak el, míg jelenleg egy íróasztalon elhelyezhetők. Memória táruk helytakarékosság céljából a programozók a betáplálandó adatokat a lehetséges legrövidebb módon oldották meg. Ezért az évet két számmal jelölték négy helyett. Például: 1970 helyett „70”-et mutat a gép. A rejtett akadály 1999 december 31-én éjfél után áll be. Az összes ki nem javított komputer tévesen fogja értelmezni a „00” évet „1900”-ra 2000 helyett: mert ezek mindig azzal a feltétellel üzemelnek, hogy a két első, nem jelölt számjegy „19”. Ez a helyzet vagy hibás számlálásokat eredményez, vagy a komputer teljes és végleges leállását, összes adatainak elvesztését.

Alig lehet elképzelni azokat a problémákat, amiket ez a komputerlebénulás okoz, mivel csaknem minden gazdasági tevékenységet komputer szabályoz.

Még ha úgy is néz ki, hogy ez az egyszerű probléma (az első két számjegyet, a „20”-t be kell tenni a gépbe), a feladat óriási erőfeszítést igényel, csillagászati költségekkel.

A komputer-technológiák kutatására alakult „Gartner Group” cég a „millenniumi bug” kijavításához szükséges költségeket világviszonylatban 6000 milliárd dollárra becsülte először, melyből az USA-ra 75 milliárd dollár jut, Kanadára 30 milliárd. Később ezt a költséget 1,6 billió dollárra emelték. Ez az összeg nem tartalmazza azoknak a pereknek költségeit azok ellen a vádak ellen, amelyek a 2000. évbe való belépéskor adataikat elveszítvén, helyrehozhatatlan károkat okoznak ügyfeleiknek. Ezeknek a pereknek összege néhány billió dollárt tehet ki és természetesen mindezen vállalatok bezárását jelenti.

Mi az oka ennek a csillagászati költségeknek? Nem elég egy floppy lemez berakása, egy kapocs megnyomása. A megoldás sokkal bonyolultabb, összetettsége észbontó! Minden komputerben használt program sok ezer jelből épül fel. Ezek a kódok működtetik a komputert. (Egy átlagos vállalat komputerjeinek kódja 12 millió, de egy nagy részvénytársaságnak 500 millió kódja is van).

Minden egyes kód jelet meg kell keresni, ki kell javítani és meg kell vizsgálni kézi munkával, jelről-jelre, minden egyes rendszernél. Egy jellegzetes pénzügyi intézménynél négyszáz-hatszáz különböző rendszert alkalmaznak egymással kölcsönösen összekapcsolva. Ezért kell mindegyiket ellenőrizni, és bizonyítani azonnal a működését.

A javítási munkákat még tovább bonyolítja, hogy a 20, 40 évvel ezelőtt alkalmazott nagy komputerek nyelvezetét jelenleg már nem használják és a mostani programozók nem is ismerik és nem is értik. A legtöbb régi nagy komputer a „COBOL” programnyelvet használta, mely már több mint 20 éve idejét múlta. Több mint 500 különböző programnyelv van jelenleg világszerte.

További nehézség az, hogy ezeknek a régi komputereknek az ellenőrzéséhez a memóriájukban azonos méretű szabad helynek kellene lennie. Ez viszont lehetetlen, mivel azok memóriája már teljesen ki van használva.

Könnyen belátható, hogy a komputerek átállításához szükséges emberi munkaerő nem áll rendelkezésre, és ha mégis előteremtik, nem lesz elég idő. A kormányok, részvénytársaságok, testületek nem vették időben észre és elég komolyan ezt a problémát. A vállalatok, üzletek millióinak kell majd emiatt bezárniuk. Mivel az emberi tevékenység majdnem minden ágazatát komputerek szabályozzák, a „millennium bug”, az „Y2K” az emberi életre bénítóan fog hatni: közművek (elektromosság, víz, benzin stb.), távközlés (rádió, TV, újságok), szállítás (vonatok, repülőgépek stb.), gyártás, pénzügy és bankok, a kormány szolgáltatási (társadalombiztosítás, kórházak stb.). Az emberek között a felfordulás képzeletét felülmúló lesz, amilyenre még nem volt példa. Nagyon valószínű, hogy 2000 január 1-jén a fent említett ágazatokat csapás éri, esetleg teljesen megbénulnak.

***
Gazdasági megoldás a ránk törő világkáosz elhárítására („Michael” folyóirat különlenyomata, röpirat 1101 Principale St. Rougement, Que, Canada.)

A mai gazdasági káosz oka, hogy kormányaink magán bankoknak adták át a pénzelőállítás és nemzetük pénzellátásának ellenőrzési jogát.

Az egyetlen megoldás, ha a kormányok azonnal visszaveszik a pénz előállítási jogát. Alkotmányunk szerint a kormányoknak joga és kötelessége kamatmentes pénzzel ellátni nemzetüket. Ebben az esetben elkerülhető lenne, hogy a nemzetközi pénzemberek diktáljanak a nemzeteknek és nem kellene csatlakozni a világkormány globalizációjához és mikrocsip rendszeréhez.

1913 óta, mikor a kanadai kormány a pénzverés jogát magánbankoknak átadta, 600 milliárd dollár adósságunk halmozódott fel. Az USA-ban az adósság 5,5 billió dollár.

A pénz, amit e bankok előállítanak, adósság-pénz. Valójában nem létezik. A bankok alapelve, hogy ők kölcsönadnak kamatra. A kamatot csak úgy lehet visszafizetni, ha az ország újabb kölcsönt vesz fel a bankoktól.

Ezek a bankok így ellenszolgáltatás nélkül pénzhez, kamathoz jutnak és a világ összes országa úszik az adósságban. Országunknak ily módon pénzzel való ellátása őrült dolog, jogtalan. Egészen biztosan minden idők legnagyobb csalása.

A pénz nyomásával megbízott bankok a nemzetközi pénz tulajdonosainak tartják magukat, de követelésük igazságtalan. A pénz értékét nem a bankok, hanem a nemzet termelése adja meg. A bankok nem termelnek értéket, csak pénzt nyomnak. Ez a pénz önmagában értéktelen. Értékét csak a nemzet polgárainak termelése biztosítja.

A kormány maga is elő tudja állítani a társadalom termelését jelképező pénzt, anélkül, hogy annak a bankokon keresztül kellene mennie és adóssággá kellene válnia.

Miért kell fizetni a kormánynak kamatot egy magánbanknak saját pénzének használatáért, amelyet saját maga is elő tudna állítani, kamat nélkül?

Egy önálló kormánynak alapvető kötelessége a saját pénzét kamatmentesen előállítania.

A kormányok a saját pénz előállítási jogáról lemondva a bankárok szolgálóivá váltak és megvetik a népet. A világ pénzügyi mágnásai azt képzelik, hogy csak ők tudják az emberiséget helyesen kormányozni. Már régóta próbálják a világ összes nemzetét annyira kritikus helyzetbe hozni, hogy azok azt gondolják, számukra nincs más választás, mint a pénzemberek csodás megoldását elfogadni, hogy megmentség őket a katasztrófától. Ez a következő: teljes központosítás, egységes világpénz, egy világkormány, amely a nemzeteket eltörli és önállóságuknak feladására kényszeríti.

Az értékpapíroknak és a nemzeti pénzeknek a „Y2K” miatti várható összeomlása kiváló alkalmat fog szolgáltatni a pénzembereknek tervük megvalósítására: „A NEW WORLD ORDER” (az új világrend), új életmód, új fizetési rendszer bevezetésére. A „Time” magazin szerint (1998 április 27.) „a közeljövőben egy mikrocsipet fognak beültetni a bőr alá” A Szentírás szerint: „E nélkül nem lehet sem vásárolni, sem eladni”. Jelenések könyve 13:16–18).

A pénzemberek tudják, hogy a népesség nem akarja ezt a mikrocsipet és csak egy nagy krízis kényszerítheti rá őket, hogy elfogadják. Ilyen kényszer lehet, ha az emberek elvesztik pénzüket. Ez pedig a komputerek világszerte való leállásakor valóság lehet.

Viszont, ha a nemzeti kormányok előállítják saját adómentes pénzüket, nem lehet kényszeríteni azokat, hogy a mikrocsipes világméretű ellenőrzés tervét végrehajtsák.

A komputer viszonylag új találmány, alig 50 éves. Őseinknek nem volt komputerük és mégis tudták fejleszteni nemzetinket az elmúlt 300 évben. Ha a komputerek leállnak, mi még fogunk tovább termelni, mivel a nap még fog sütni, a föld meghozza a termését és az emberek is hajlandóak lesznek tovább dolgozni.

A nemzeti pénz előállítása mellett hitelezni is az államnak kell, alacsony kamatokkal, a magánbankok mellőzésével (Social Credit phisosophy = Szociális Hitel elmélete).

Úgy néz ki, hogy ez a komputerleállási krízis betervezett és programozott, éppen úgy, mint az 1929. évi gazdasági világválság. Ez a világméretű depresszió azzal kezdődött, hogy a bankok világméretű hitelkorlátozást vezettek be egyszerre.

A szakértők – pénzügyi tanácsadók – mai napig nem adtak magyarázatot erre a világválságra. Véletlen és ismeretlen események szerencsétlen összeeséséről elmélkednek.

Ne bízzanak abban, hogy a média tájékoztatást, vagy tanácsot ad a komputer krízisről. Várni fognak addig, míg túl késő lesz. Mindnyájan tudjuk, hogy a médiumokat a nagy uzsorások ellenőrzik.

Minden nemzet polgárai és kormánya: itt az ideje, hogy ellenálljunk és megállítsuk a nemzetközi bankárok irányította világkormányt, mely szabadságunktól akar megfosztani.

Ezt az ördögi csapdát nem lehet csupán emberi erőfeszítéssel leküzdeni, megdönteni, mert nem emberi erővel, hanem sátáni hatalommal állunk szemben. Ezért kell betartani a 10 parancsolatot, imádkozni Istenhez és Szűz Máriához, hogy védelmezzenek minket.

***
Ne fogadjuk el az elektronikus pénzt
(„Michael” folyóirat különlenyomata, 1101 Principale St. Rougement, Que, Canada.)

Ha a világ pénzembereinek céljai megvalósulnának, minden pénzjegy hamarosan eltűnne és helyettük az elektronikus kártyák kerülnének forgalomba, de nem sokáig. A mikrocsipeket akarják végül is bevezetni, melyeket az emberek bőrébe kell beültetni a jobb kézfejnél. Mikrocsip a Vadállat jegye „Mark of the Beast”.

Távolinak és hihetetlennek látszik ez? Sajnos nem. E technológiát már tíz éve kikísérletezték állatokon és már embereken is lehet alkalmazni.

Miért akarják ezt a világ vezető pénzemberei? Egyszerű. Minden embert ellenőrizni akarnak. A pénzhatalom e mágnásait a hatalomvágy annyira elvakítja, hogy azt hiszik, ők tudják csak az emberiséget megfelelően kormányozni.

De ezek az urak azt is tudják, hogy az emberek nem akarnak lemondani a pénz használatáról és még kevésbé akarják a mikrocsipeket a bőrük alá ültetni, hacsak nem lesz egy olyan világkatasztrófa, amely meggyőzi őket, hogy csak a mikrocsip elfogadása az egyetlen lehetőség számukra, hogy ne veszítsék el mindenüket.

A pénzügyi csőd előidézésének több módja van, például a tőzsdekrach, a pénz leértékelése, a nemzetközi konfliktusok elmérgesítése stb. A rendelkezésre álló lehetőségek közül a legmegfelelőbb a sokat emlegetett „Y2K” (2000 év probléma), azaz a komputerek ezredvégi leállása. Sok komputer nem lesz kijavítva és nem lesz alkalmas a 2000. év jelének fogadására. Ez nagy káoszt fog okozni a nemzetközi pénzügyi és bankrendszerben.

Ez a krízis jó ok lesz a bankjegy nélküli társadalom kiépítésére. A hatalmon lévők azt mondják majd a népnek, hogy a mikrocsip alkalmazása az egyetlen lehetőség, hogy ne vesszen el mindenünk.

Észreveszik majd a nagy kampányt, mellyel meggyőzik Észak-Amerika népét a „smart cards” elfogadására: Ennek a mai pénzkártyákkal ellentétben nem lesz mágneses csíkja a hátoldalán. E helyett egy drótszerű szilikon csip lesz a bal oldalán, esetleg plasztikban elrejtve. A hagyományos mágnes-vonalas kártyák egy vonal-jelképet tartalmaznak, a „smart cards” több mint 500-szor annyi adat tárolására alkalmas. Ezek a hitelkártyáktól eltérően fizetőeszközök lehetnek a kiskereskedelemben is, külön banki felhatalmazás nélkül.

Európában 1999 január 1-jén bevezették az új európai pénzrendszert, az Eurót, de a pénzérméket és papírpénzt csak három évvel később, 2002-ben tervezik forgalomba hozni. Ezt azért csinálták így, hogy legyen ideje az európaiaknak csatlakozni az elektronikus pénzügyi rendszerhez, a „smart cards”-okhoz.

Ezeken át lehet utalni pénzt banknak, társaságnak vagy barátnak is, Mondex telefonokkal. Várható, hogy az Európai Unió is a Mondex rendszerhez kapcsolódik.

Az embereket rá akarják venni, hogy elektronikus úton, az Interneten érintkezzenek egymással. Olyan berendezéseket gyártottak, melyek át tudják alakítani a személyi komputereket automata bank-„pénztárrá”. Ezzel pénzt lehet felvenni a „smart card”ra otthon, anélkül, hogy bankba vagy automatához (ATM) el kelljen menni.

A „smart cards”-t gyártó társaságok reklám kampányukban el fogják magyarázni, hogy ezek a kártyák sokkal jobbak, megfelelőbbek a pénznél. Nem szükséges többé pénzváltással foglalkozni. Vigyázzatok, ez csapda! Ha ez a „smart cards” elterjed mindenütt, a készpénzt megszüntetik, és ez lesz a pénzváltás egyetlen lehetséges módja, legalábbis egy rövid ideig, amíg a végső megoldás: a kézbe ültetett mikrocsip megvalósul.

A „smart cards”-ot el lehet lopni, el lehet veszteni, és meg is sérülhet. Ezért a pénzemberek a végső megoldást fogják ajánlani: az emberek személyesen kapcsolódjanak a kártyájukhoz, úgy, hogy soha többé ne tudják azt elveszíteni. A mikrocsipeket nem fogják plasztik kártyákba helyezni, hanem közvetlenül az emberi testbe, ahogy már csinálják kedvenc háziállatok azonosítási rendszereit.

Néhány vállalat (p. Infopet) olyan biocsipet gyárt, melyet állat bőre alá lehet elhelyezni. A csipen lévő azonosító kódot egy komputer adatbázisába viszik, mely ott letapogató berendezéssel leolvasható. A rendszer készítői büszkén vallják, hogy akár egy millió között is nyomon követik, megtalálják szatellitek útján a keresett kedvenc kis állatot.

A biocsipet az emberekbe is be lehet ültetni és letapogatóval leolvasni.

A Motorola vállalat, mely a Mondex „smart cards” részére gyártja a mikrocsipeket, kifejlesztett néhány, emberbe is beültethető biocsipet. Egy ilyen biocsip 5–7 mm hosszú és 0,75 mm széles, olyan, mint egy rizsszem. Ez 34 milliárd egyén azonosítására alkalmas kódot tartalmaz. Ez sokkal nagyobb kapacitás, mint ami szükséges, hogy minden embert egy külön kóddal megjelöljenek.

A mikrocsip felhasználható lesz mindenre, helyettesíteni fogja a most használatos plasztik hitelkártyákat, útleveleket, vezetői igazolványokat, egyéb személyi iratokat. E nélkül nem lehet a bankból pénzt felvenni, bármit eladni vagy vásárolni. A csip a családi adatokat, címet, foglalkozást, bűnügyi feljegyzéseket, jövedelem és adó információkat is tartalmaz.

Ez a kis mikrocsip tartalmaz egy utántölthető lítium elemet is. Nemcsak elektronikus táskaként fog működni, de olyan szerkezet is lesz, ami minden embert nyomon tud követni. Állandó jelzést ad, pontosan azonosít minden személyt és hollétét. Ezt a jelet a földi telepítésű antennák és az alacsony pályájú mellékbolygók kombinációja fogja fel, úgy, hogy mindenki egy méter pontossággal nyomon követhető, bárhol is van a világon. Az új világrend (New World Order) tervezői meghatározták, hogy 66 db ilyen alacsony pályájú mellékbolygóra van szükségünk.

Akikbe a mikrocsipet beültették, semmi módjuk nem lesz, hogy a hatóságok elől elrejtőzzenek.

Azért, hogy ez a mikrocsip állandóan tudjon jeleket adni, egy lítium elemnek energiával el kell látnia. Ezt az elemet állandóan utána kell tölteni, melyet az emberi test hőingadozásaival oldottak meg. Több mint 1,5 millió dollárt költöttek annak tanulmányozására, hogy az emberi test melyik részébe helyezzék el a mikrocsipet az elem utántöltésének biztosítására. Csak két alkalmas és megfelelő helyet találtak: a homlok, éppen a hajvonal alatt, és a jobb kézfejet. Amikor ezek az eredmények az ember tudomására jutnak, nem hagyhatja figyelmen kívül a Jelenések Könyve (Apokalipszis) következő szakaszát:

„Elrendeli, hogy mindenkinek, kicsiknek és nagynak, gazdagnak és szegénynek, szabadnak és rabszolgának jelöljék meg a jobb karját vagy a homlokát, és hogy senki ne adhasson-vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét: nevét vagy nevének számát: (13:16)”.

Tény, hogy minél többet tudunk meg a mikrocsipről, annál jobban megfelel Szent János leírásának, a „Vadállat jel”-ére vonatkozó résznek. Egészen napjainkig nem lehetett érteni, hogyan lehetséges ennek a jövendölésnek a megvalósulása. Semmi lehetőség nem volt arra, hogy bárki ellenőrizni tudja az összes adás- vételi tevékenységet. Mára viszont ez technikailag megoldott kérdés a bőr alá beültetett mikrocsippel.

A mikrocsipet ilyen érvelésekkel fogják támogatni: Elektronikus pénzátutalás esetén a vevő kezét elhúzza a fűszer- vagy egyéb üzlet letapogató szerkezete fölött. Ez kapcsolatban van a központi számla adatbázisával, ami a pénzt automatikusan levonja a vevő számlájáról! – Szülők, többé a kölykötök nem fog elveszni vagy megszökni! Vagy ha szükséges valakit lenyomozni váratlan esemény miatt, csak fel kell hívni az emberi ellenőrzés helyi adatbázis fiókját és megadni annak a gyereknek vagy személynek a nevét, akit el akarsz kapni. A szatelliten keresztül az azonosító kódszámmal azonos frekvencia kibocsátásával (úgy működik, mint egy lokátor) megtalálják a kis Jancsit, Zsuzsit vagy bárki mást!

Nem fantasztikus ez? Igen, csak egy probléma van, amely minden keresztény számára a lehető legnagyobb fontosságú: Ahogy Szent János írja: ahhoz, hogy megkapja valaki a mikrocsipet, meg kell tagadnia Krisztust és hűséget esküdni az Antikrisztusnak. Egyértelmű, hogy aki hűséges akar maradni Krisztushoz, nem veheti fel a jelet. Másrészt, Isten fog segíteni azoknak, akik megtagadják a jel felvételét. Ez lesz az utolsó próba – egy rettenetes próba – mely megmutatja, hogy valaki szereti Istent vagy nem. Választani kell: Isten vagy Mammon.

Még azoknak is, akik nem hisznek a Bibliában, vissza kell utasítaniuk a mikrocsip viselését. A laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a csip által kibocsátott hullámok megváltoztatják viselője emberi tulajdonságait. Ezen kívül elveszti szabadságát és önállóságát. Egy szív nélküli központi komputer fogja ellenőrizni a totális világkormány szolgálatában.

Kormányainknak nincs joguk ahhoz, hogy cserbenhagyják polgáraikat és a pénzügyi hatalmasságok ördögi cselszövéseinek útjára vigyék népüket. Ha kormányaink megteremtik saját új tartozásmentes pénzüket, nem lehet kötelezni őket arra, hogy a mikrocsipes világ ellenőrzési rendszer megvalósítására vállalkozzanak.

Azért kell küzdenie minden jó szándékú embernek, hogy a nemzetközi bankárok világuralom átvételi szándékát megakadályozzák, támogassák egy becsületes adósságmentes rendszer, mint például a szociális hitel létre jöttét, mely a világ összes országának a mai pénzügyi problémáira a megoldást ad és kiszabadítja a nemzeteket a nemzetközi finánctőke fogságából.

***
Ki van a kormányok fölött?
(„Michael” folyóirat különlenyomata, 1101 Principale St. Rougement, Que, Canada.)

Ki van a kormányok fölött? Isten. Ez igaz, de mégis sok ember visszautasítja elsőségét. Különben van egy emberi hatalom is, melyet egyetlen kormány sem tud, nem akar, nem mer legyőzni, félre állítani, felülmúlni: a pénzteremtők hatalma. A leghíresebb hódítások elhomályosulnak az Angol Bank néhány vezetőjének és csatlósainak csendes, tartós és kérlelhetetlen hódításaival szemben, akik minden civilizált országban kezükben tartják a befolyásos helyeket. Alattomos cselszövések, aljas cselekedetek, képmutatás, hazugságok, fenyegetések, gyilkosságok, zsarolás, megfélemlítés, gúnyolás, vesztegetés. Ezekkel az eszközökkel mindent elérhetnek, amit akarnak.

1694-ben a „Bank of England” megkapta a papírpénz előállításának és kamatra való kölcsönadásának jogát. Ezzel gyorsan megszerezte az angol királyok pénzügyeinek kezelését.

Napóleon, aki katonai zseni volt és meghódította Európát, sohasem harcolt a pénzteremtők ellen. Ellenkezőleg, hízelgett nekik, hogy megszerezze támogatásukat. A „Bank of France”-t 1800-ban alapították magánintézményként, és ez talán annyira járult hozzá Európa meghódításához, mint Napóleon ágyúi. A lángelme fontos, de pénzzel is lehet csodát csinálni. Miért nem próbálta meg Ő, aki legyőzte a francia forradalmat, megszerezni a pénznyomás jogát a kormánynak? Kinek engedelmeskedett?

Benjamin Franklin írása szerint a függetlenségi háború legfőbb indítéka – melyben Nagy-Britannia elvesztette észak-amerikai gyarmatait – az volt, hogy a „Bank of England” magához ragadta a kolónia pénzügyeit. Az amerikai kolónia saját maga állította elő pénzét és szépen fejlődött. Az angliai pénzgyártók nem bírták elviselni, hogy hatalmuk csorbát szenvedjen, különösen a saját gyarmatukon.

Az Egyesült Államok új kormánya az alkotmányba bele vette, hogy „A Kongresszusnak kell a pénzt veretnie és értékét szabályozni. De a pénzelőállítók Angliához hasonlóan elintézték itt is, hogy a pénznyomás jogát a kormánytól megszerezzék. Ez is, mint mindig, a lakosság tudatlanságának következménye: egyetlen kormány sem tud ellenállni a pénzügyi hatalmasságok nyomásának, ha a közvélemény nem támogatja. 1787-ben John Adams, George Washington utódja az elnökségben, írta Thomas Jeffersonnak: „Minden zavar, összevisszaság és nehéz helyzet Amerikában nem az Alkotmány hibájából, nem becsület és erény hiányából, hanem a bankjegyforgalom, a hitel és a pénz természetének kétségtelen ismerethiányából származik”.

Thomas Jefferson, aki ugyancsak az Egyesült Államok elnöke lett, George Logannek 1816-ban az alábbiakat írta: „Ha az amerikai nép megengedi, hogy magánbankok ellenőrizzék fizetőeszközeinek előállítását, akkor infláció, majd defláció útján megfosztják a bankok a népet minden tulajdonától, egészen annyira, hogy arra ébrednek, gyermekeik hontalanná válnak azon a kontinensen, melyet apáik hódítottak meg. Remélem, szétzúzzuk születésében a pénzügyi arisztokráciát, amely merészel szembeszállni kormányunkkal és ujjat húz országunk törvényeivel... El kell venni a bankoktól a pénz előállítás jogát és vissza kell adni a népnek, amelyhez tartozik”.

Jeffersonnak igaza volt. A bankárok őse egy negyed évszázaddal azelőtt cinikusan kijelentette: „Engedjétek meg nekem egy nemzet pénzügyeinek ellenőrzését, a pénz nyomását, és nem törődöm vele, ki hozza a törvényeket”. De Amerika már a pénzverők kezében volt, ezért Jefferson a következő levelet írta John Monroenak: „A privát bankrendszer már erősen kézben tartja a nemzetet; a bankrendszer ránk telepedett és arrafelé kell haladnunk, ahová vezet minket.”

Nem szabad elfelejteni, hogy aki ezeket a sorokat írta, a demokratikus állam vezetője volt. James Madison elnök, Jefferson utóda ezt mondta: „A történelem bizonyítja, hogy a pénzváltók a visszaélés, cselszövés, fortély és erőszak minden eszközét felhasználták, hogy fenntartsák befolyásukat a kormány fölött a pénzellenőrzés és a pénzkibocsátás útján.

Később egy másik amerikai elnök, Abraham Lincoln nem elégedett meg azzal, hogy észrevegye az ügyek ily módon való alakulását, hanem változtatni akart rajta. Vissza akarta állítani az állam kizárólagos pénzverési jogát. Egy megvesztegetett orgyilkos örök hallgatásra kényszerítette.

Később Garfield elnök mondta, hogy „A kéz, mely az állam pénzellátását ellenőrzi, ellenőrzi a nemzetet is.” Őt is meggyilkolták. Ki adott utasítást a gyilkolásra? A nemzetközi pénz bűvészek mindent lehetővé tesznek, csak az alkotmányos és becsületes pénzpolitikát nem.

Sokkal később Woodrow Wilson elnök azt mondta: „A nagy ipari nemzetet hitelrendszere ellenőrzi. A mi hitelrendszerünk koncentrált. A nemzet növekedése és minden tevékenységünk néhány ember kezében van. A legrosszabbul vezetett, a legteljesebben ellenőrzött és uralt országa lettünk a civilizált világnak – már nem a szabad vélemény-nyilvánítás, a meggyőződés és a többségi szavazat kormánya vagyunk, hanem uralkodó emberek kis csoportjának kényszere és akarata irányít.”

Wilsont másodszor is újra. választották. Két évig a nemzetközi események sztárja volt és a legnagyobb vezérnek nevezték. Mégis egy nagyobb hatalom ellenőrizte őt és semmit sem változtatott a pénzügyi viszonyokon.

Hoover elnök elismerte ugyan e gonoszságnak létezését. Megkérdezték tőle: „Miért nem adja vissza a Kongresszusnak a hatalmat”? Ezt válaszolta: „Nem engedélyeznék nekem ezt megtenni”.

1936-ban MacDonald, Nagy-Britannia miniszterelnöke, kategorikusan kijelentette: „Fenn fogjuk tartani az aranylapot és a font sterling mindenütt 20 shilling lesz”. Nem sokkal ezután MacDonald feladta az aranylapot és a font sterlinget külföldi piacokon 14 shillingre értékelte le.

1936-ban a francia elnök, Leon Blum ezt mondta: „Mi sohasem egyezünk bele abba, hogy a frankot leértékeljék”. Mialatt ezeket mondotta, egyezkedett a frank leértékeléséről azokkal a hátsó hatalmakkal, akik irányították a kormányt.

Kanadában egy példa nélküli földcsuszamlásszerű parlamenti választási győzelem éjszakáján Mackenzie King megválasztott miniszterelnök a következőket mondta: „A mai választások bizonyítják: a nép azt kívánja, hogy a kormány intézze a pénzverést és a hitelek elosztását”. Néhány nappal később a kanadaiak megtudták, hogy a Barcklay Nemzetközi Bank fejét, Charles Dunningot nevezték ki pénzügyminiszternek. Dunning még képviselő sem volt – 1930-ban volt liberális parlamenti képviselő, de King nem akarta 1935-ben újra indítani. Ki varrta a nyakába Dunningot?

Ezután szó sem volt arról, hogy a kormány rendelkezzen a hitelek szétosztásáról. Sok újság írta, hogy King a legjobb pénzügyminisztert választotta Kanada számára a jelenlegi kritikus helyzet körülményei között.

A kormányoknak, úgy látszik, két megbízást kell megszerezniük: a népét és a legmagasabb pénzügyét is. Az első megbízást altató beszédekkel, a másodikat csendes cselekedetekkel szerzik meg. Erre az árulásra az újságok, a média elárasztják dicséretekkel ezeket az államférfiakat és befejezik a munkát azzal, hogy a népet álomba ringatják.

Mindenki láthatja a kormányok önállóságának az elvesztését. XI. Pius Pápa a következőket írta a „Quadragesimo Anno”-ban: „Az állam, melynek a legfőbb döntőbírónak kellene lennie, a pártviszonyok fölött állva királyi módon kellene kormányoznia, mindig csak az igazságra és közjóra törekedve, a kamat becsvágyának és kedvtelésének szolgálatában rabszolgává, kezelhető eszközzé vált”.