HUNNIA 109. szám: Kritika a sztár-ügyvédekről

Igazság és egyenlőség olyan fogalom, melyet az
ember elképzel, és szeretné, ha megvalósulna,
de valójában egyik sem valósul meg soha.

Kritika a sztár-ügyvédekről

Az egyenlősdi már Ádám-Éva idejében kezdődhetett, mikor gyermekeik, Káin és Ábel (más-más természettel bírva) messze elmaradtak a testvéri szeretet, megértés, egyenlőségtől. Káin testvérgyilkossá vált, majd elbujdosott... Így olvasható a Bibliában, s ha hiszünk benne s tovább gondolkodunk, valamennyien ennek a gyilkos Káinnak vagyunk utódai? – Írták ugyan máshol, sokkal később, hogy az első emberpárnak több gyermeke is született, kiknek sorsát nem ismerjük. Egyesek szerint (akik nem hisznek Ádám-Éva teremtésében és mesének tartják) akkoriban más embercsoportok is éltek már a földön, s a bujdosó Káin talán megjavult, s ezek közé keveredett.

Abban az időben biztos nem volt rendőrség, a jogszolgáltatás ismeretlen volt. Aki nem fért meg embertársaival, vagy a közösséggel, azt agyonverték.

Mikor s hol keletkeztek a bírák, törvények – senki sem tudja. Kisebb csoportok választottak törzsfőnököt, vagy a legidősebb mondta ki a végső szót, ha vita támadt?

Ha visszapillantunk a világ történelmébe, minden korszaknak megvoltak a maga igazságai és igazságtalanságai. Isten nevében, vagy Allah, Mohamed, vagy királyok nevében irtották ellenfeleiket, azokat, akik más véleményen voltak, vagy mást akartak.

Kik találták ki a büntetések formáit, azt sem tudjuk. Talán a jogászok tudják...

Mikor született az első ügyvéd, vagy ügyész? – Ez is homályban marad előttünk. Éppen úgy, mint az, hogy miképp keletkeztek a milliárdokat kereső SZTÁR-ÜGYVÉDEK,

Csodálatos lények ezek... Láttuk, mikor pl. a kettős gyilkossággal gyanúsított fekete O. Simpsont fehérre mosták. Milliókat kerestek, és Simpson megmenekült a villamosszéktől. Érdekes, hogy a gyilkosság alól felmentették, mégis kártérítést kellett fizetnie az áldozatok hozzátartozóinak. Valahol itt ellentmondásba ütközünk.

Századunkban, akinek pénze van, s meg tudja fizetni a legdrágábban dolgozó jogászt, biztosan megnyeri a pert.

Pázmány Péter írta régen, hogy akit a bírói székbe ültetnek, nagyon becsületes embernek kell lennie, s ítéletet csak akkor hozhat, ha biztos benne, hogy a vádlott valóban bűnös.

S egy példát is mondott, amely úgy hangzott, hogy a mindenkori bírót olyan székbe ültették a rómaiak (vagy görögök?), melyet olyan bíró lenyúzott bőrével vontak be, ki igazságtalanul ítélt, s ezért kivégezték.

Külön fejezetet, vagy regényt lehetne írni ma a Clinton párti, vagy Clinton ellen dolgozó, milliókat (sőt milliárdokat) kereső sztár- ügyvédekről is, de ezt majd más megírja helyettem.

Most a „náci áldozatok” ügyvédeiről emlékezem meg, akik óriási profitot kovácsoltak már eddig is maguknak a holokauszt-vádakból.

Az USA-ban már kritikus szemmel kísérik ezeket a serény, jó üzleti érzékű, agyafúrt sztárokat, akiknek nem kell félniük az állástalanságtól. Nem lesznek munkanélküliek... Ezek az ügyvédek már nem az igazságért harcolnak, hanem a profit-éhség hajtja őket. Cselekedetük üzleti vállalkozás. Harcolnak az európai bankok, biztosító intézetek, nagyvállalatok ellen, akiket a náci társtettesség vádjával illetnek.

A zsidók „összegyűjtött vádjai”-val való ügyeskedés nem olcsó dolog, bizonyára zsidó egyesületek, vagy közösen összefogva a „holokauszt túlélők” és örököseik tudják csak megfizetni. Valószínű segítséget kaphatnak másoktól is. Vagy esetleg a német állammal fizettetik ki ügyvédi költségeiket is?

Az egyesült sztár-ügyvédek dolga, hogy minél több kártérítést kapjanak. A kényszermunkára befogott zsidók után kiharcolt pénzösszeg 25%-a az ügyvéd urakat illeti (Wall Street Journal közlése!)

Edward Fagan a svájci bankok sikeres perlése után vérszemet kapott (2,2 milliárd után ütötte 25% a markát!)

32 milliárd német márkát követelnek most a németországi Dresdner Banktól az amerikai ügyvédek, s ezúttal már 33% lesz a honoráriumuk.

Egyébként 100 millió dollár után csak 15% járna. Még ez is hatalmas jövedelmet biztosítana. A svájci bankoktól még 62,5 milliárdot követelnek... Azt a tehenet, mely jól tejel, többször is meg lehet fejni – tartja a közmondás.

Prof. Bert Neuborne (New York Egyetem) megjegyezte: „Nagyon sok ember jut ilyen formában gyorsan vagyonhoz”. Prof. Eric Foner, a Columbia Egyetem tanárának véleménye: „Ha így csináljuk tovább, kénytelenek leszünk egész országunkat az indiánoknak visszaadni; s ha a náci idők kényszermunkásainak ennyit fizetnek, miért nem illeti meg a 250 évvel ezelőtt Amerikában élő kényszermunkások (rabszolgák) utódait is kártérítés?”

Bizony, még ez is elérkezhet, ó boldog yankee nemzet!

Az amerikai FORD cégtől is hatalmas összeget követelnek a sztár-ügyvédek védenceiknek, vagy ezek utódainak, akik a gyárban kényszermunkát sem végeztek, ám Henry Ford állítólag szimpatizált Adolf Hitlerrel... A Ford autógyár vezetősége nevében Slater tiltakozott a hamis logikára felépített próbálkozások ellen. Ám meglehet, hogy mégis fizetni fognak.Egyre képtelenebb és hihetetlenebb ürügyekkel harcolnak ki a láthatólag szövetkezett sztár-ügyvédek súlyos százmilliárdokat valós vagy kitalált sérelmekért.

Kár, hogy Magyarországnak nincsenek ilyen sztár-ügyvédei, akik a magyar nép valóságos és súlyos szenvedéseiért kártérítéseket tudnának kiharcolni.

Terebessy Emőke