A Marshall segítség.

Marshall tábornok
Marshall tábornok

Kinek köszönhetjük a gazdasági csodát?

Az 1945 utáni német újjáépítés az emberiség írott történelmének legnagyobb békebeli teljesítményei közé tartozik. Ugyanazok az erők, akik a német frontnemzedék helytállását a rettenetes frontháborúban nem ismerik el, teljesítményüket megpróbálják az újjáépítés kapcsán is csökkenteni.

Ez egyrészt úgy történik, hogy arcátlan történelmi csalással a külföldi vendégmunkásoknak döntő szerepet adnak a német újjáépítésben (Így történt például a volt külföldiekkel foglalkozó államtitkár Fincke és a kereszténydemokrata Heinrich "Heiner" Geißler esetén). Valójában a vendégmunkások akkor jelentek meg nagyobb számban, amikor a német gazdasági csoda már rég valóság volt. Másodszor az USA Marshall tervének jelentőségét értékelik mértéktelenül túl.

Az US külügyminiszter, George C. Marshall beszédének (1947.VI. 5) ötvenedik évfordulóján az amerikai 'újjáépítési program Európának' alkalmával például Arte TV sugárzott ki megemlékezést. A sajtónyilatkozatból: 'A sikeres újjáépítés és az ún. német gazdasági csoda elválaszthatatlanul össze van kötve a 'Marshall-tervvel'.

Valójában a szinte hihetetlenül intenzív német újjáépítési munkálatok már folytak és csodálnivaló eredményeket mutattak föl, mielőtt a Marshall segítségből akár egy cent is látható lett volna. A Marshall segítség fizetései 1948 áprilisában kezdődtek és 1951-ben fejeződtek be. A nyugati övezetek ill. a Német Szövetségi Köztársaság Nyugatberlinnel együtt 1.3 milliárd US dollárt kaptak. Ez annak csak apró töredékét tette ki, amit az USA az általa elfoglalt német területekből kihozott és még ma is kihoz. (Példa: szabadalmak (patentek) ellopása, ipari üzemek szétszerelése, amely csak 1950-ben fejeződött be).

Franciaország 2.6 milliárd dollárral kétszer annyit kapott, Nagybritannia pedig 2.9 milliárd dollárt kapott. Annak ellenére, hogy ezekre az országokra nem nehezedtek a németekhez hasonlóan a háború következményeivel kapcsolatos költségek és megszállási költségek sem, hamarosan sikerült a szövetségi németeknek a franciákat és angolokat gazdaságilag messze túlszárnyalni.

Nem kevésbé elismerésre és tiszteletre méltó volt a német újjáépítés Ausztriában és a kommunista körülmények által megnehezített körülmények között a szovjet megszállási övezetben illetve NDK-ban, amelynek eredményei a vörös 'testvérállamok' gazdasági eredményeit túlszárnyalták.

Az újjáépítésnek és a gazdasági csodának nincs sok köze a Marshall segítséghez és szinte semmi köze nincs a vendégmunkásokhoz, hanem ahhoz, ami világszerte ismert: a németek szorgalmához és munkaszeretetéhez.

Forrás: Deutsche Wochenzeitung, Nr. 22/1997, .1997. 5.23-án.