Helmut Kohl
A volt német szövetségi kancellár (1982-1998), Helmut Kohl származása

Helmut Kohl
HelmutKohl

A zsidó író, Jakov Lind írja az 1988-ban Németországban megjelent könyvében, 'Der Erfinder = A feltaláló', (Carl Hanser kiadó, München, ISBN 3-446-14989-9) a 80-ik oldalon: "A mostani német szövetségi kancellár dédnagyapja nevét még 'n'-el írta 'l' helyett, és Buczacz-ban volt házaló. Okmányaim, bizonyítékaim vannak. Egy egész könyvtár a Vaduzi Nemzeti Bank trezorjában."

Kohl elődei tehát kazár zsidók voltak és Kohn néven a Galíciai Buczaczban kereskedők voltak. Ezek szerint a francia forradalom idején a nagy zsidó nyugati felé vándorlás során és azután vándoroltak ki Németországba, itt megkeresztelkedtek és a németesen hangzó Kohl nevet vették föl. Treitschke történész írja le ezt az akkori történelmi folyamatot. Ez egybehangzik Prof. Gotthold Rhode jelentésével, amely vastag történelmi művében ' 1000 éve szomszédok', (Hase & Koehler kiadó, Mainz) ír le.

Előttem van egy névtelen írás, amelyen a Heilmann-Kohn család síremléke látható a bécsi központi temető kapujánál. Ott zsidó sírok vannak. A levélben ez áll: "A kép mutatja a Heilmann-Kohn család síremlékét, ahol a legtöbb fölirat héber nyelvű. Itt vannak Helmut Kohl kancellár nagyszülei, Sara Kohn és Salomon Kohn eltemetve. A Kohnok galíciai zsidók voltak és Prágán keresztül jöttek Bécsbe. Halálukig Bécsben éltek és gazdag üzletemberekként voltak ismertek. Utódaik Ludwigshafenbe költöztek a Rajna mellé. Itt született 1930 áprilisában fiuk, Henoch Kohn. CDU politikusként később Helmut Kohl-nak nevezte magát."

Hogy ez a történelmi történet még aktuális, azt a következő mutatja: Előttem van egy T. Rudolph úr, Postafiók 130, 49328 Melle 5 -ből, aki a szövetségi kancellárt árulással vádolja. Azt állítja, hogy Helmut Kohl ismert tagja kizárólag zsidókat fölvevő B'nai B'rith szabadkőműves páholynak. Ez a zsidó nagypáholy csak zsidókat vesz föl. Ő a világ zsidóságának fővezére minden akciójukban.

Azt is állítja, hogy ez a zsidó szabadkőműves páholy Kohl kancellárt a legmagasabb zsidó vérdíjjal, A Josephs -díjjal tüntet ki olyan rendkívüli teljesítményekért zsidókat, akik a zsidó nép javára különleges cselekedeteket hajtottak végre. Menachem Begin is megkapta ezt a kitüntetést, mert népe érdekében rendkívüli cselekedeteket hajtott végre: 1945 és 1948 között kisöpört palesztin arabokat Palesztinából, ahol is egy egész falu lakosságát, asszonyokat, gyerekeket, öregeket a Deir Jasin falu kútjába vetett és kézigránátokat dobott rájuk, hogy a haldoklók kiáltásait elhallgattassa. Miután ez a bestiális cselekmény ismert lett, az arabok elrettenve menekültek hazájukból - és a zsidók vették az országot tulajdonukba.

Rudolph azt is állítja, hogy Kohl magas rangú szabadkőműves és szoros barátja a szintén magas rangú szabadkőművesnek, Mitterrandnak. Mint magas rangú szabadkőműves kötelessége a rend parancsainak engedelmeskedni. Hivatali esküjéhez nincs kötve. Kohl Rudolph szavai szerint a szabadkőműves zsidó Coudenhove-Calergie Pán-Európa mozgalmának is tagja. Éppígy a párizsi és londoni Rothschild családdal is szoros barátságban van és rendszeresen résztvesz ezek családi ünnepségein.

A fenti dolgok Johannes Rothkranz könyveiben is megtalálhatók egy csomó más információ mellett (A maastrichti szerződések, I és II kötet).

Willi Brandt szefárd zsidó volt, valódi neve Herbert Ernst Karl Frahm volt és egy Lübecki szefárd zsidó családból származott.