HUNNIA 107. szám: Baljós nevek

Az idők vége felé minden dolgok – feledve és feladva rejtőzködésüket – apránként azzá válnak, amik valójában. Éppen ideje, mert a 24. Órában járunk.

Kamatrabszolga–népek támadnak fel – a Vörös Ördög birodalma darabjaira hull. Lehull a lepel, – a kopasz fejen a fül mögött virít a 666–os szám. Közeleg az igazság pillanata.
***

A Kék–Vörös Bank

A színhely: egy hatalmas, nagy kereskedelmi bank. Csupa márvány és arany, vakító ragyogás, – nemrégen konszolidálták a külföldi befektető kedvéért.

Az elnök–vezérigazgató egy népmeséből pottyant (nem Hüvelyk Matyi, nem Fanyűvő, nem Hegygörgető...) hős, aki állítólag a harmadik emelet háromban lakott. Similis simili gaudet. A közvetlen környezete szintén hasonszőrűekből, egykori harmadik emeletiekből áll. Napi együttműködésük így – harmadik típusú.

A népmesei hős nem tétlenkedik. Amikor a Bankban éppen nem szalonnát eszik vöröshagymával, – jobb kezével kék, bal kezével vörös irányba szórja a milliókat.

Változik a szín: magas betonfalakkal bekerített hegyi magánvilla előtt állunk. A kerítés mögé akár a Hungaroringet is nyugodtan odaképzelhetnénk. Építési engedély, csatorna nincs, – néhány száz méterről, a Gazda háza felől mérges pitbulljainak vésztjósló hörgése hallatszik. Negyvenmilliós bankhitelből épült kétszázmilliós boldogság–komplexum: vérmezőnyi területű fürdőmedencével, elektronikus zárakkal, őrző-védő kft.–vel, japán terepjáróval. Az öt független telefonvonalra a harmadik emeletiek vigyáznak, – népmesei indíttatásból. Folyik a konc maradékának folyamatos újraelosztása.
***

Kódolt Nevek Rejtvénye

A Kék–Vörös Bank leánybankja a Quantum Bank – a világbirodalom központja. Ügyvezető igazgatója előző életében felügyelő-bizottsági tisztségek halmozásában, majd kicsit később a helyi kábeltelevíziós hálózatok felvásárlásában utazott, – a világbirodalom megbízásából. Az ifjú „indián” fedőneve: Gyenge Láncszem.

Az anyabank ingatlankereskedő– közvetító cége a Mozdulatlan névre hallgat. Mai igazgatója előzőleg az Igazi Kikötő vagyonkezelő társaság egyik igazgatója is volt. Az Igazi Kikötő (előző neve: Kikötő Befektetés) az Összefonódás – nomen est omen – Részvénytársaság vagyonkezelőjeként ismert. Navigare necesse est.

Endre–Kikötő már nem létezik – régen felszámolták.

Érdekes, és talán tiszteletreméltó annak a társaságnak a neve, amelynek vezetője (sokáig a Vörös Ördög, alias „Cinóber” helyettese) – a damaszkuszi úton még idejében megfordulva – kilépett az Összefonódás bűvös köréből. A név bibliai ihletésű: a Saulus ellentéte.
***

Café Bábel hamis prófétája

Ez egy olyan pluralista kávéház (vagy inkább folyóirat), ahol minden meghívott véleménye, stílusa, mondanivalója egyformán létjogosult, így – legyen bármily groteszk is ! – bátran és nyíltan kifejezésre is juttatható. Ám legyenek látszólag bármilyen sokan is a meghívottak, – kevesen vannak a választottak.

Még szerencse, hogy legalább valaki – kedvtelő, laza mozdulatokkal – ügyel az élénk színek kiválasztására. Politikus–esztéte polihisztor–zseni, aki a bélműködés zavarainak elhárításában, valamint a szívátültetés személyiségi– etikai kérdéseiben is jártas. Add Uram, hogy sose kapjunk „Repetá”–t belőle. Ugyanez a kéz a tengerentúlról is tapsikolt örömében (lásd: Népszabadság), amikor néhány éve Shinead O’Connor a színpadon szertartásosan széjjeltépte II. Jean–Paul, a római Pápa fényképét.

Ugyanezek a – néhány évvel később már kabinetfőnöki! – lábak pedig egyszer az Egyetemen kidobálták Jeszenszky Gézát.
***

Sokasodó baljós előjelek

A pénz és kontraszelekciója gátlástalanul uralkodik mindenütt és mindenen. A termelés, az értékalkotó munka lényegtelenné, marginális jelentőségűvé silányult, – a lenyúlt pénz derivátumaival zsonglőrködő szerencsejátékosok, az ún. brókerek, a világtőzsde hamiskártyás-spekulánsai lettek a Világ Urai. Link (Baloldali) András, Penz (Pénz?) András, Dr. Pénzéhessy Ábrahám műfordító, Haszon Ágnes főbróker. Az újságíró–politológus: Gáti Károly, a goromba sajtóreferens: Gáti László, – Czeizel Endre tengerentúli összekötője: Gáti Mariann. Az egész Gáti–Gate, – így, ahogy van. Továbbá: Wallis–Holding, Wallisellen (Svájc), – Valleys: Völgyes.

A „Hócipő” Farkasházy–ja, a legendás Farkas Apó, a Világbank Farkasfiú–ja (Wolfenson), a Lupis (Lupus=farkas)botrány, – farkastörvények és farkasemberek.

Nevek – melyek baljós előjelek.
***

Ki lehet az Antikrisztus?

Az emberek képtelenek egyszerre ellentét–párokban gondolkodni, pedig a világ, a történelem, a valóság mindig legalább kétpólusú. Például Napóleon és Wellington seregei egymás ellen, – azonos gyártmányú kardokkal és vértekkel: vörös cégér alatt. Egyszerre mozgó, változó ellentét– rendszerekben eligazodni csak a próféták képesek.

Amennyiben a kereszténység nem illúzió, úgy Krisztus rövidesen másodszor is eljön a Földre: ítélni eleveneket és holtakat. Leginkább azért jön majd el, hogy rendet teremtsen az Antikrisztus pusztításai után – hogy valamilyen egyensúlyt, új esélyt adjon az élő és holt emberiségnek.

Az Antikrisztus közöttünk él, mint jelentős tekintélyű középkorú férfi. Ki lehet vajon?! Biztos, hogy rövid idő alatt hatalmas hódítást visz (vitt) véghez, ami nem feltétlenül katonailag és/vagy területileg értendő. Keresd a rendkívüli férfiút!

Bill Clinton biztosan nem ilyen. Vlagyimir Zsirinovszkij „gyanús”, de ő hatalomra jutása esetén csak az iszlámmal lesz elfoglalva. Szaddam Husszein sem lehet az.

Olyant kell keresni, aki valamilyen vonatkozásban nagyon kilóg a sorból. Olyat aki renitens. Olyat, aki nemhogy nem államfő, nemhogy nem politikus, hanem éppen hogy az államfők, a politikusok butaságából, átveréséből él. Olyat, aki egész országokkal kereskedik és hamiskártyázik. Aki országokat nyer a tőzsdén, és így viharos gyorsasággal hódít. Olyat, aki pénz– zsonglőr, aki személyében maga a megtestesült szupranacionális hatalom. Aki – Sztálin után – talán a Sátán soros nagykövete. Övé lehet az egész nagyvilág, mielőtt Krisztus újra eljön.

Czike László